ادبیات شعر

دو شعر از مجموعه­‌ی «نـام تــو آمدن است» سروده‌ی زبیده حسینی

شهرگان
«نـام تــو آمدن است» عنوان مجموعه شعری است از زبیده حسینی که امسال (1393) توسط انتشارات نصیرا منتشر شده است. این مجموعه شامل ۵۶ قطعه...