آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان ،پوشش تحمیلی، مدرسه فمینیستی، توهین، منصوره شجاعی، صدیقه وسمقی، ایران، شهرگان، تحقیر

برچسب آرشیوها:  زنان ،پوشش تحمیلی، مدرسه فمینیستی، توهین، منصوره شجاعی، صدیقه وسمقی، ایران، شهرگان، تحقیر

«پوشش تحمیلی، همراه با توهین و تحقیر موجب عزت نیست»

گفتگوی منصوره شجاعی با صدیقه وسمقی سه شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۰ – ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ مدرسه فمینیستی – صدیقه وسمقی، متولد ۱۳۴۰، دارای دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی وعضوسابق هیات علمی دانشگاه تهران اس وی درحال حاضربه عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام شناسی دانشگاه گوتینگن آلمان تدریس می‌کند. تالیفات وی بیشتر درزمینه فقه و حقوق …

بیشتر بخوانید