In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زندان بزرگ

سخنان صمیمانه و شجاعانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی هالو

سخنان نسرین ستوده این بار از درون زندان بزرگ: ما ظاهراً آزادیم یادمان باشد دادرسی زندانیان وجدان بدون رعایت قانون بوده، در دادگاه‌های سِری و با روش‌های امنیتی ...... ما ظاهرا آزادیم اما همیشه دلمون با دو گروهه: کسانی که در…
ادامه مطلب ...