پیشنهاد سردبير صفحه اول گزيده‌ها

کودک هفت، هشت ساله‌ای شدم که مادرش زندانی بود

سپیده جدیری
حامد فرمند، کنشگر-پژوهشگر حوزه‌ی کودک ساکن آمریکاست. هنگامی که شش سال داشت، مادرش به دلایل سیاسی دستگیر شد و به مدت پنج سال در زندان...