آينه در آينه از دیگران ایران رويدادها صفحه اول

علی جنتی: امیدوارم هنرمندان بتوانند بهتر تنفس کنند

شهروند بی‌سی
هنرمندان و اهالی فرهنگ در این روزها منتظرند تا گزینه نهایی فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفي شود. خبرها حکایت از آن دارد که «علی جنتی»...