آشیان / برچسب آرشیوها:  م_ ن_کویر (مسعود نوری )

برچسب آرشیوها:  م_ ن_کویر (مسعود نوری )

 بهارینه‌های شهرگان – ۲

گنج و مار م_ ن_کویر (مسعود نوری ) در بهاران جام و دست یارگیر باده ای از ساقی هشیار گیر نغمه های گرم و زیبا ساز کن بوسه ای از گونه ی دلدار گیر شور و حالی ده به بزم دوستان از دل افسردگان زنگار گیر سیرت زیبا و روی …

بیشتر بخوانید