آشیان / برچسب آرشیوها:  پسماند ۵ درصد

برچسب آرشیوها:  پسماند ۵ درصد

؟تمدید مذاکرات یا امضاء توافق موقت جدید ۴ ماهه در ژنو

ماجرای ۳۰۰۰ کیلو پسماند ۵ درصد چیست؟  یکی از مهم ترین تفاوت ها میان توافق ژنو و توافق موقت جدید امضا شده در وین این است که ایران در توافق ژنو پذیرفته ۳۰۰۰ کیلو از مواد ۵ درصدی را که در اختیار دارد، به اورانیوم خام تبدیل کند.  توافق موقت امضا شده میان ایران …

بیشتر بخوانید