In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

گوشه

به گوشه گوشه‌ی دیوارِ خسته‌ی زندان

به گوشه گوشه‌ی دیوارِ خسته‌ی زندان  نوشته که: شرف نسل ما فروشی نیست... قریب به دو سال انتظار بکشی برای حکم آزادی‌شان - هر چند که آزادی انسان‌هایی که نه قتلی مرتکب شده‌اند، نه سرقت، نه هیچ چیز دیگری جز شعر، تنها شعر، باید یک حق باشد…
ادامه مطلب ...