UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است

آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است

شهرگان: خبر کوتاه بود: شماری از مبارزین مسلح به قلم و آزادفکری، کشته شدند. شماری دیگر بر پیکرشان زخم نشست. اینک جان، روان، لبخند، آزادی و انسانیت همه ما زخمدار شده است.

Reza Daghati2

عازم هند بودم که که خبر کشته شدن ژرژ ولنسکی، دوست کارتونی است و همکارانش در نشریه فکاهی شارلی ابدو را شنیدم. از فراز افغانستان که می‌گذشتم این صحنه به یادم آمد. ژرژ به همراه آلن منگام، الیویه وبر، بریژیت و آلن ژنستار به کابل آمده بود، به مرکزرسانه ها ی آزاد و مستقل «آینه» تا دقیقاً از آزادی بیان – گفتن، نوشتن، ترسیم کردن وعکس گرفتن –  دفاع کند. آن‌ها همگی در دفتر روزنامه «اخبار کابل» که  از سوی این مرکز منتشر می‌شد، با روزنامه نگاران افغان گرد هم آمده بودند.

امروز ما باید به نام ارزش‌های مشترکی که فرانسه را به سرزمین آزادی بدل کرده است، همه باهم، برادرانه، در سطح ملی و بین المللی، به این پیکار ادامه دهیم تا صلح در پهنه جهان مستقر گردد.

در اینجا سخن ولتر را به یاد می‌آورم که گفت: «من با حرف شما موافق نیستم. اما حاضرم برای حق بیان شما تا پای جان مبارزه کنم».

همین بود که وقتی عکس‌های من در ایران جانم را به خطر انداخت، انگیزه آمدنم به سوی آغوش باز و پر امید فرانسه شد.

تصورش برایم  دشوار است که ۳۵ سال بعد دراین سر زمین، که در شکل بخشیدن به من نیز نقش داشته است، روزنامه نگاران، این تضمین کنندگان آزادی بیان ـ و پلیس نگهبان آنان احمد ـ را می‌کشند.

چطور می‌توان قبول کرد که کشوری که به من امکان داده تا با تربیت روزنامه نگاران به ایجاد رسانه‌های آزاد و مستقل در سرزمین دوردستی چون افغانستان کمک کنم، ارزش‌های بنیادی‌اش چنین مورد تجاوز قرار گیرد؟ من اکنون وارد هند می‌شوم، کشوری که بزرگ‌ترین دموکراسی جهان خوانده می‌شود. سرزمین گاندی، آن پیکارگر دیگر، پیام آور گفتار و کردار خشونت گریز. آری، این پیکار را همگی پی گیریم. در فرانسه و در هر جای دیگر. به یاد دوازده مبارزی که در این هفتم ژانویه جان باختند. به یاد آنانی که به خاطر آزادی اندیشه و بیان جنگیدند تا برای دنیای ما فرداهای انسانی‌تری بیاورند.

‌افغانستان، کابل - مرکز فرهنگی و مطبوعاتی آینه: از چپ: ژرژ ولنسکی، رضا دقتی، آلن ژنستار، آلن منگام

‌افغانستان، کابل – مرکز فرهنگی و مطبوعاتی آینه: از چپ: ژرژ ولنسکی، رضا دقتی، آلن ژنستار، آلن منگام

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: