آينه در آينه پیشنهاد سردبير صفحه اول گزيده‌ها

آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است

شهرگان: خبر کوتاه بود: شماری از مبارزین مسلح به قلم و آزادفکری، کشته شدند. شماری دیگر بر پیکرشان زخم نشست. اینک جان، روان، لبخند، آزادی و انسانیت همه ما زخمدار شده است.

Reza-Daghati2-450x300 آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است

عازم هند بودم که که خبر کشته شدن ژرژ ولنسکی، دوست کارتونی است و همکارانش در نشریه فکاهی شارلی ابدو را شنیدم. از فراز افغانستان که می‌گذشتم این صحنه به یادم آمد. ژرژ به همراه آلن منگام، الیویه وبر، بریژیت و آلن ژنستار به کابل آمده بود، به مرکزرسانه ها ی آزاد و مستقل «آینه» تا دقیقاً از آزادی بیان – گفتن، نوشتن، ترسیم کردن وعکس گرفتن –  دفاع کند. آن‌ها همگی در دفتر روزنامه «اخبار کابل» که  از سوی این مرکز منتشر می‌شد، با روزنامه نگاران افغان گرد هم آمده بودند.

امروز ما باید به نام ارزش‌های مشترکی که فرانسه را به سرزمین آزادی بدل کرده است، همه باهم، برادرانه، در سطح ملی و بین المللی، به این پیکار ادامه دهیم تا صلح در پهنه جهان مستقر گردد.

در اینجا سخن ولتر را به یاد می‌آورم که گفت: «من با حرف شما موافق نیستم. اما حاضرم برای حق بیان شما تا پای جان مبارزه کنم».

همین بود که وقتی عکس‌های من در ایران جانم را به خطر انداخت، انگیزه آمدنم به سوی آغوش باز و پر امید فرانسه شد.

تصورش برایم  دشوار است که ۳۵ سال بعد دراین سر زمین، که در شکل بخشیدن به من نیز نقش داشته است، روزنامه نگاران، این تضمین کنندگان آزادی بیان ـ و پلیس نگهبان آنان احمد ـ را می‌کشند.

چطور می‌توان قبول کرد که کشوری که به من امکان داده تا با تربیت روزنامه نگاران به ایجاد رسانه‌های آزاد و مستقل در سرزمین دوردستی چون افغانستان کمک کنم، ارزش‌های بنیادی‌اش چنین مورد تجاوز قرار گیرد؟ من اکنون وارد هند می‌شوم، کشوری که بزرگ‌ترین دموکراسی جهان خوانده می‌شود. سرزمین گاندی، آن پیکارگر دیگر، پیام آور گفتار و کردار خشونت گریز. آری، این پیکار را همگی پی گیریم. در فرانسه و در هر جای دیگر. به یاد دوازده مبارزی که در این هفتم ژانویه جان باختند. به یاد آنانی که به خاطر آزادی اندیشه و بیان جنگیدند تا برای دنیای ما فرداهای انسانی‌تری بیاورند.

Reza-Daghati-383x510 آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
‌افغانستان، کابل – مرکز فرهنگی و مطبوعاتی آینه: از چپ: ژرژ ولنسکی، رضا دقتی، آلن ژنستار، آلن منگام
Please follow and like us:
cute_email آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_twitter آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
icon_Visit_us_en_US آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
fa_IR_Follow آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
fa_IR_Tweet آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_youtube آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
icon_Visit_us_en_US آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_linkedin آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
icon_en_US آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
fa_IR_share آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_instagram آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_whatsapp آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_soundcloud آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_fbmessenger آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
cute_telegram آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
telegram_message آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است
telegram آزادی و انسانیتِ همهٔ ما زخم‌دار است

Related posts

بنیادگرایی و تروریسم محصول تاریخ سیاسی پاکستان

اردشیر زارعی قنواتی

گفت و گوی کوتاه شهرگان با شادی امینی، صدای نسلی از خواننده‌های جوان زن ایرانی

شهروند بی‌سی

بدن گلشیفته متعلق به خودش است

شهروند بی‌سی

اظهار نظر