شعر گزيده‌ها

اشعاری از سینا سنجری

اشعاری از سینا سنجری

 

دگرهای دیگر

 

هر در دری گشوده به درهای دیگری ست

وآن سوی هر کدام ، خبرهای دیگری ست

 

ما فکر می کنیم به پایان رسیده ایم

پایان ما شروع سفرهای دیگری ست

 

تا دورهای دور جهان رفته ایم و باز

در خواب ما خیال خطرهای دیگری ست

 

پر می کشیم سمت مه آلود قله ها

در هر فراز ریخته پرهای دیگری ست

 

دیگر شدیم و آه زمانه دگر نشد

 آری زمان، زمان  دگرهای دیگری ست

 

گفتیم اگر چنین بشود آن چنان شود

اما جهان به دست اگرهای دیگری ست

 

آن سوی هر دری که گشودیم همچنان

درهای دیگری ست و درهای دیگری ست

اکتبر 2017

 

 

 

ترانه فرجام

 

گفتند می رسم به تو ، هان ! غیر ممکن است

ای یار  بازگشت  زمان غیر ممکن است

 

دنیای ما سحابی اندوه قرن هاست

زیبای من گذشتن از آن غیر ممکن است

 

وقتی که در برابر تو ایستاده ام

حس می کنم گذشت زمان غیر ممکن است

 

خاموش مانده ام به تماشا که سال هاست

احراز عاشقی به زبان غیر ممکن است

 

تنها شدیم ، با کلماتی که مانده است

تفسیر رازهای جهان غیر ممکن است

 

بگذار بگذریم که تحریر آنچه رفت

در شعر شاعری نگران غیر ممکن است

 

تنها نگاه کن به چمن ها به باغ ها

شرح شکوفه های جوان غیر ممکن است

 ریچموند می 2013

Please follow and like us:
cute_email اشعاری از سینا سنجری
cute_twitter اشعاری از سینا سنجری
icon_Visit_us_en_US اشعاری از سینا سنجری
fa_IR_Follow اشعاری از سینا سنجری
fa_IR_Tweet اشعاری از سینا سنجری
cute_youtube اشعاری از سینا سنجری
icon_Visit_us_en_US اشعاری از سینا سنجری
cute_linkedin اشعاری از سینا سنجری
icon_en_US اشعاری از سینا سنجری
en_US_share اشعاری از سینا سنجری
cute_instagram اشعاری از سینا سنجری
cute_whatsapp اشعاری از سینا سنجری
cute_soundcloud اشعاری از سینا سنجری
cute_fbmessenger اشعاری از سینا سنجری
cute_telegram اشعاری از سینا سنجری
telegram_message اشعاری از سینا سنجری
telegram اشعاری از سینا سنجری

Related posts

بدبینی هم حدی دارد

عبدالقادر بلوچ

سه شعر از نرگس الیکایی

نرگس الیکایی

اتحادیه اتوبوس‌رانی مترو ونکوور به اعتصاب رای داد

شهرگان

اظهار نظر