In touch with Diverse Iranian Community

اشعاری از سینا سنجری

 

دگرهای دیگر

 

هر در دری گشوده به درهای دیگری ست

وآن سوی هر کدام ، خبرهای دیگری ست

 

ما فکر می کنیم به پایان رسیده ایم

پایان ما شروع سفرهای دیگری ست

 

تا دورهای دور جهان رفته ایم و باز

در خواب ما خیال خطرهای دیگری ست

 

پر می کشیم سمت مه آلود قله ها

در هر فراز ریخته پرهای دیگری ست

 

دیگر شدیم و آه زمانه دگر نشد

 آری زمان، زمان  دگرهای دیگری ست

 

گفتیم اگر چنین بشود آن چنان شود

اما جهان به دست اگرهای دیگری ست

 

آن سوی هر دری که گشودیم همچنان

درهای دیگری ست و درهای دیگری ست

اکتبر 2017

 

 

 

ترانه فرجام

 

گفتند می رسم به تو ، هان ! غیر ممکن است

ای یار  بازگشت  زمان غیر ممکن است

 

دنیای ما سحابی اندوه قرن هاست

زیبای من گذشتن از آن غیر ممکن است

 

وقتی که در برابر تو ایستاده ام

حس می کنم گذشت زمان غیر ممکن است

 

خاموش مانده ام به تماشا که سال هاست

احراز عاشقی به زبان غیر ممکن است

 

تنها شدیم ، با کلماتی که مانده است

تفسیر رازهای جهان غیر ممکن است

 

بگذار بگذریم که تحریر آنچه رفت

در شعر شاعری نگران غیر ممکن است

 

تنها نگاه کن به چمن ها به باغ ها

شرح شکوفه های جوان غیر ممکن است

 ریچموند می 2013

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال