جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

در آغاز بیست و سی بود
و کلمه حجابش‌ را پرچم‌ کرد
به نیزار گریخت‌
به اول مثنوی‌ برگشت
حکایت‌ نی را سوزاند‌
کلمه در شهر یائسه شد
و خون در رگِ شوخش‌
عفونت کرد.

ما حدود ده هزار کلمه کم داریم
ده هزار کلمه چند دست و پا دارد؟
حالا ده هزار کلمه‌ی غیرطبیعی‌ را
ضربدر‌ یک قاب رنگی کن!
کلماتِ گیاه‌خوار
کلماتِ پُرچرب‌
کلماتِ رژیمی

حدود ده‌هزار کلمه را گرفته‌اند
با کلمات خشن، ترسناک
با صدای‌ غیرطبیعیِ نی
حدودِ ده‌ هزار کلمه را گرفته‌اند
با کلمات‌ سخت، درنده‌
نه با ابری که از پستان‌های سفیدش
باران می‌بارد

شاشیده‌اند به خوابِ زندگی
و کلمه کم می‌شود از خود
یک زندگی از بوقِ سگ
با دوتکه نان
أ لا اُخبِرُکُم‌ بَشرّ عِبادِالله‌؟ الفَظُّ المُتَکبَّرُ
أ لا اُخبِرُکم‌ بخَیرِ عِبادِالله‌؟
الضَّعیفُ المُستَضعَفُ
این در زبان فرنگی
یعنی کلسترول‌ خونِ کلمه
پنج‌ ماه حقوق نگرفته است!

پ.ن:
پنج ماه در زبان فرنگی چیزی نمی‌شود.

Please follow and like us:
cute_twitter اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_Follow اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_Tweet اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram_message اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
telegram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_linkedin اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
en_US_share اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_whatsapp اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_instagram اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_soundcloud اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_fbmessenger اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_youtube اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
icon_Visit_us_en_US اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_email اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
cute_pinterest اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
pinterest اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران
fa_IR_save اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

Related posts

چند ترجمه از فائزه پورپیغمبر (به همراه متن اصلی اشعار)

شهرگان

‏«تلاش کردیم پیام‌رسان حزب و سازمان سیاسی خاصی نشویم» ‏

سپیده جدیری

پنج شعر از حانیه دری

حانیه دری

اظهار نظر