جنبش اعتراضی آبان ۹۸ شعر ويژه‌‌نامه

اشعار شاعران ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران

در آغاز بیست و سی بود
و کلمه حجابش‌ را پرچم‌ کرد
به نیزار گریخت‌
به اول مثنوی‌ برگشت
حکایت‌ نی را سوزاند‌
کلمه در شهر یائسه شد
و خون در رگِ شوخش‌
عفونت کرد.

ما حدود ده هزار کلمه کم داریم
ده هزار کلمه چند دست و پا دارد؟
حالا ده هزار کلمه‌ی غیرطبیعی‌ را
ضربدر‌ یک قاب رنگی کن!
کلماتِ گیاه‌خوار
کلماتِ پُرچرب‌
کلماتِ رژیمی

حدود ده‌هزار کلمه را گرفته‌اند
با کلمات خشن، ترسناک
با صدای‌ غیرطبیعیِ نی
حدودِ ده‌ هزار کلمه را گرفته‌اند
با کلمات‌ سخت، درنده‌
نه با ابری که از پستان‌های سفیدش
باران می‌بارد

شاشیده‌اند به خوابِ زندگی
و کلمه کم می‌شود از خود
یک زندگی از بوقِ سگ
با دوتکه نان
أ لا اُخبِرُکُم‌ بَشرّ عِبادِالله‌؟ الفَظُّ المُتَکبَّرُ
أ لا اُخبِرُکم‌ بخَیرِ عِبادِالله‌؟
الضَّعیفُ المُستَضعَفُ
این در زبان فرنگی
یعنی کلسترول‌ خونِ کلمه
پنج‌ ماه حقوق نگرفته است!

پ.ن:
پنج ماه در زبان فرنگی چیزی نمی‌شود.

Related posts

بس اختر تابان…

علی‌رضا جباری

چند شعر از عباس فتحی‌زاده

سه شعر از شیدا محمدی

شیدا محمدی

اظهار نظر