ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

«اورانيوم ضعيف شده در ريزگردهای خوزستان»

 صيدعيسی دارايی نماينده انديمشک در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه قانون از وجود «اورانيوم ضعيف شده در ريزگردهای خوزستان» خبر داده است.

  نماينده انديمشک در مجلس نهم به اين روزنامه گفته است: «آلودگی خاک منطقه باقی مانده مواد شيميايی بمب‌های عراق در جنگ بين خاک‌ها به باقی مانده بمب‌های شيميايی آلوده است و همچنين ريز گردهايی که از عراق وارد می‌شود آلوده به اورانيوم ضعيف شده باقی مانده از حمله آمريکا به عراق است، و اين ريزگردها و آلودگی‎ها باعث بروز سرطان و بسياری از بيماری‌ها می‌شود.»
 اين نماينده مجلس شورای اسلامی با تاکيد براينکه «در استان خوزستان دو نوع آلودگی هوا داريم»، به روزنامه قانون گفته است: «در مورد آلودگی هوای استان خوزستان يکی مسئله آلودگی هوای صنعتی است و ديگری بحث ريزگردها که وارد اين استان می‌شود.»
 نماينده انديمشک با انتقاد از عملکرد دولت‌های گذشته درباره بحران آلودگی هوا و آب در خوزستان، گفته است: «به اعتقاد من دولت‌های گذشته برای مسئله ريزگردها کاری انجام نداده‎اند و خواست ما از رئيس جمهور فعلی پيگيری جدی اين موضوع است.»
 به نوشته روزنامه قانون، نماينده انديمشک همچنين گفته از دولت خواست تا با توزيع شير، ماسک و ابزارهای مورد نياز بيماران تنفسی در استان خوزستان به اين استان هم توجه داشته باشد و به روزنامه قانون گفته است: «دولت بايد به شهرستان‌ها و ديگر استان‌ها هم به اندازه تهران توجه داشته باشد.»

Related posts

نیمه‌ی تاریک ماه

فاطمه اختصاری

تجمع اعتراضی گروهی از معلمان در مقابل استانداری سیسیتان و بلوچستان

شهرگان

پیام فیلی: گرایش جنسی، همه چیز نیست

سپیده جدیری

اظهار نظر