ایران رويدادها گزيدهٔ خبر‌ها

«ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»

یک نماینده مجلس: «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»

جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، می‌گوید ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد. وی در سخنرانی خود گفته است خبر پیروزی ارتش سوریه از زبان فرمانده سوری شنیده می شود اما پشت آن نیروهای ایرانی قرار دارند.

 خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، منطقه خراسان خبر سخنرانی این نماینده مجلس را منتشر ساخته و در ادامه، انتقادهای وی از دولت حسن روحانی را نیز آورده است.

 جواد کریمی قدوسی گفته است حسن روحانی در مجلس صد نماینده دارد که این تعداد به گفته وی ریزش کرده و به ۸۰ یا ۹۰ نماینده می رسد. وی اضافه کرده که باید در مواجهه و انتقاد از سیاست‌های دولت محتاطانه عمل کرد تا به گفته وی مردم به تدریج با نقاط ضعف این سیاست‌ها آشنا شوند.

Please follow and like us:
cool_twitter «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
icon_Visit_us_en_US «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
en_US_Follow «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
en_US_Tweet «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
cool_telegram «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
telegram_message «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
telegram «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
cool_linkedin «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
icon_en_US «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
en_US_share «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
cool_instagram «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
cool_fbmessenger «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»
cool_subscribe «ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد»

Related posts

کنگره آمریکا: دو شرکت چینی “تهدید امنیتی” هستند

شهرگان

پیام نوروزی اوباما: فرصت رسیدن به توافق ممکن است به زودی تکرار نشود

شهرگان

نقدی بر دستور‌العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی مصوبه‌ی شورای‌عالی اشتغال

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!