تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

بیانیه‌ی تام مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران

بیانیه‌ی تام  مالکر، رهبر حزب مخالف رسمی دولت کانادا «ان دی‌پی»، در باره انتخابات ایران

بیانیه‌ی رهبر مخالفان رسمی دولت کانادا، تام  مالکر، رهبر حزب NDP، در باره انتخابات ریاست جمهوری ایران

 02351750

شهرگان: انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر نشان داد که با وجود سرکوب رژیم، مردم ایران همچنان به دنبال تغییر در هر فرصتی هستند.

مردم ایران با حضور و استفاده از این انتخابات، پیام روشنی را در رد افراط گرایی به رژیم و جهان دادند.

ما نگرانی‌های جهانی را، از اینکه فرآیندهای سیاسی و انتخاباتی در ایران عمیقاً غیردموکراتیک باقی بماند، سهیم هستیم. نامزدهایی که از پیش توسط یک کمیته مخفی منصوب شده از سوی مقام رهبری، مورد تایید قرار گرفته‌بودند، فعالان اپوزیسیون در زندان باقی ماندند، و آزادی مطبوعات شدیدا محدود شده بود. اما نتیجه انتخابات مورد نظراست.

ما مصرانه از دولت ایران می‌خواهیم تا از آن به عنوان فرصتی در قراردادن کشور به مسیری جدید برای آینده، استفاده کند – که به آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران احترام بگذارد. خصوصاً، ما از ایران می خواهیم به تعهدات بین‌المللی خود در تعامل سازنده با متحدان ما در  گروه ۱+۵ احترام بگذارد و به یک راه حل دیپلماتیک که رسیدگی کامل به نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران است، به توافق برسند.

ما همچنین از دولت می خواهیم به مطالبات دموکراتیک شهروندان خود، آزادی تمام زندانیان سیاسی، ایجاد روابط سازنده با جامعه بین‌المللی پاسخ دهد، و به طور کامل به حقوق سیاسی و انسانی همه ایرانیان احترام بگذارد.

ما همچنان در همبستگی با مردم ایران برای پیگیری صلح و آزادی، به حمایت و ایستادگی خود ادامه می‌دهیم.

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights