UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی بازداشت اخیر روزنامه‌نگاران

kanoon

هنوز زمان درازی از بازداشت شمار زیادی از روزنامه نگاران در تهران نگذشته است که موج تازه ای از دستگیری روزنامه نگاران در ایلام شکل گرفت. بهانه هم مطابق معمول همان بهانه ی نخ نمای پیشین است که از جمله چندی پیش در مورد مستند سازان سینما نیز به کار گرفته شد: " ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای استکبار جهانی"!
صرف نظر از آنکه این اتهام صحت دارد یا نه، بی تردید آنچه این بهانه را به حربه ی سیاسی مناسبی برای سرکوب آزادی بیان – و در این مورد بیان روزنامه نگاران – تبدیل می‌کند، جنبه ی مرعوب کننده ی آن است. اساس این شیوه بر این منطق استوار است که اگر نمی‌خواهید به رابطه با استکبار جهانی متهم شوید باید هر آنچه را که حاکمیت می‌گوید یا از تریبون‌های رسمی بیان می‌شود، تایید کنید. چنین است که هر آن کس که گفتمان حاکمان را نپذیرد به مزدور دشمن و استکبار جهانی بدل می‌شود. چنانکه پیداست، در این منطق نباید هیچ جایی برای بیان انتقاد و مخالفت باقی بماند تا بتوان به آسانی هر منتقد و مخالفی را به بهانه‌ی ارتباط با دشمن بازداشت کرد.
باید در برابر این منطق دو قطبی ایستاد. باید گفت که افکار و عقاید فقط در دو قطب " خودی " و " دشمن " خلاصه نمی‌شود. باید گفت که بی نهایت، شق ِ فکری و نظری دیگر وجود دارد که لزوما در چهارچوب هیچیک از این دو قطب نمی‌گنجد. باید پرسید چرا سخن روزنامه نگاران دستگیر شده را از جمله‌ی این بدیل‌های فکری و نظری بی شمار به حساب نیاوریم؟ چرا نپذیریم که آنان از زاویه ی گفتمان انتقادی یا مخالفت آمیزی سخن می‌گویند که هیچ ربطی نه به سخن حاکمان دارد و نه به سخن استکبار جهانی و دشمن موهوم؟ چرا نپذیریم که سرشت کار و رسالت شغلی روزنامه نگاران ایجاب می‌کند که واقعیات جامعه را منعکس کنند حتا اگر از موضع انتقادی باشد؟
به دیده‌ی ما، آنچه را اعمال منطق و نگرش دو قطبی " یا با منی یا با استکبار جهانی " را باعث شده است، فقط سرکوب آزادی بیان است. ما، بی آنکه بخواهیم دیدگاه‌های روزنامه نگاران بازداشت شده را تایید یا رد کنیم، آزادی بیان را حق مسلم آنان می‌دانیم و خواهان آزادی بی قید و شرط شان هستیم.

کانون نویسندگان ایران
۱/۱۲/۹۱

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: