استانی املاک رويدادها ستون شهروندی کانادا گزيده‌ها

تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند

Forozan-Sotoudeh21-150x150 تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلندآمار جدید املاک در شهر کالگری حکایت از رشد نیم درصدی مسکن در ماه می را دارد که نشانگر کاهش آهنگ رشد است. همچنین امار فروش ملک نیز مسیر نزولی را نشان می‌دهد. در عین حال میزان لیست خانه‌های جدید در ماه می ۲۷٪ نسبت به ماه مشابه در سال قبل کاهش یافته است. میانگین بهای فروش آپارتمان در ماه می افزایشی معادل ۱/۲٪ نسبت به آوریل ۲۰۱۵ و ۲/٪ کاهش نسبت به  ماه می ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد.

در عین حال بهای مسکن در ویکتوریا و کل مجموعه ونکوورآیلند قوی‌ترین آمار را از سال ۲۰۰۷ تاکنون نشان می‌دهد. میانگین افزایش یک‌ساله مسکن در این جزیره حدود ۱۹٪ می‌باشد ولی انتظار درصد افزایش بیشتری تا رسیدن به تعادل  بازار خواهد داشت. قیمت‌ها در کامپبل ریور و دانکن نیز افزایش یافته و بالای حد میانگین است.

پی‌نوشت:
————
«این مطالب از نشریه «ریل استیت پروفشنال» کانادا گزینش و ترجمه شده‌است.»

Please follow and like us:
cute_email تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_twitter تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
icon_Visit_us_en_US تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
fa_IR_Follow تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
fa_IR_Tweet تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_youtube تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
icon_Visit_us_en_US تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_linkedin تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
icon_en_US تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
en_US_share تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_instagram تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_whatsapp تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_soundcloud تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_fbmessenger تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
cute_telegram تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
telegram_message تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند
telegram تعادل بهای مسکن در کالگری و اوج‌گیری قیمت مسکن در ونکوور ایلند

Related posts

داش آکل و قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

شهرگان

کودتای خزنده مصباح برای برچیدن تخت ولایی خامنه‌ای

شهرگان

جزئیات کامل معامله قرن آمریکا

اظهار نظر