تازه‌ها شعر

دو شعر از آتوسا مولوی 

دو شعر از آتوسا مولوی

 

۱

 

نام پایش بنویسیم می میریم

نام ناپذیر نامیراست|!

ناتوانی یک شاعر در سرودن

دو نعمتی است که از او دریغ شده

۱-شیزوفرنی

۲-شیزوفرنی با پلان بندی

چون فیلم هندی

چون موزیک پاپ

چون زنان هر جایی

متهمیم!!!

آسان تپانچه های پر را شلیک می کنیم

وسط دو ابروی پروردگار

اینجا شعر است

و من حتی به خودم هم تعهد ندارم!!!

پایش بیفتد

به زبان

به خودم

به تمام کس و کار بی بوته ام که جان می دهند برای سیاه بازی

به رنگ صورتی آدامسی

به لباس زیر معشوقه ی تو

تجاوز می کنم

دیگر کلمه از آن خدا نیست!!!!!!!!

وقتی سنگال فرانسه را می زند

معلوم است شعر خواندن ندارد!!!!!!

۲

 

تبعیدیم به این که نانمان توی چربی های تنمان باشد

به این که دور چشم هایمان مین گذاری شده

و به تلنگری

تمام جهان زیر سیل می رود

به تنهایی درشت

به عاطفه غلیظ

محصول جبریم در وقت اضافه

حتی زمانی که آل ما را تا سر کوچه هم نخواهد برد

باید روی مادری مان خودمان را بگذاریم

بلکه رفتگر  ما را ببرد

 

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از آتوسا مولوی 
icon_Visit_us_en_US دو شعر از آتوسا مولوی 
fa_IR_Follow دو شعر از آتوسا مولوی 
fa_IR_Tweet دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_telegram دو شعر از آتوسا مولوی 
telegram_message دو شعر از آتوسا مولوی 
telegram دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_linkedin دو شعر از آتوسا مولوی 
icon_en_US دو شعر از آتوسا مولوی 
en_US_share دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_whatsapp دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_instagram دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_soundcloud دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_fbmessenger دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_youtube دو شعر از آتوسا مولوی 
icon_Visit_us_en_US دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_email دو شعر از آتوسا مولوی 
cute_pinterest دو شعر از آتوسا مولوی 
pinterest دو شعر از آتوسا مولوی 
fa_IR_save دو شعر از آتوسا مولوی 

Related posts

هفت شعر کوتاه از حسین غلامی‌خواه

شهروند بی‌سی

قيمه دوست می‌دارد

حسن سیدریئسی

معرفی کتاب شعر آفتابه شاد

علی فتحی‌مقدم

اظهار نظر