شعر

دو شعر از بهار زبردست

Bahar-Zabardast1-341x510 دو شعر از بهار زبردست
بهار زبردست

 

 

۱

 

تاریخ

حکایت نا گفته ی زمین ، زمان

تاریخ

حلقه ی هفت خط روزگار

آدم

از کدامین راه به حقیقت رسید

که بستر تاریخ

تا ابد خاموش ماند

 

 

۲

 

 چقدر تنهاست

درخت بی دست و زبان

از گیسوانش

فقر سرا زیر

گلویش بغز طوفانی

ریشه ها ، دست هایشان را

 از هم رها می کنند

دیگر دستی نیست

تا راه ها را مشخص کند

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از بهار زبردست
icon_Visit_us_en_US دو شعر از بهار زبردست
fa_IR_Follow دو شعر از بهار زبردست
fa_IR_Tweet دو شعر از بهار زبردست
cute_telegram دو شعر از بهار زبردست
telegram_message دو شعر از بهار زبردست
telegram دو شعر از بهار زبردست
cute_linkedin دو شعر از بهار زبردست
icon_en_US دو شعر از بهار زبردست
en_US_share دو شعر از بهار زبردست
cute_whatsapp دو شعر از بهار زبردست
cute_instagram دو شعر از بهار زبردست
cute_soundcloud دو شعر از بهار زبردست
cute_fbmessenger دو شعر از بهار زبردست
cute_youtube دو شعر از بهار زبردست
icon_Visit_us_en_US دو شعر از بهار زبردست
cute_email دو شعر از بهار زبردست
cute_pinterest دو شعر از بهار زبردست
pinterest دو شعر از بهار زبردست
fa_IR_save دو شعر از بهار زبردست

Related posts

کوتاه سروده‌هایی از: قاسم تاباک (شاعر معاصر کرد) مهاباد

شهروند بی‌سی

تو صدايم کردی

شهرگان

دسته‌ای پسربچه‌های تنها

شهرگان

اظهار نظر