In touch with Diverse Iranian Community

دو شعر از زهرا آزادی کیا

Azar-Azadi-Kia-196x302 دو شعر از زهرا آزادی کیا
زهرا آزادی کیا

شعر ۱

[clear]

آنگاه دیواره ی رحم فرو ریخت

و غروب بر نوار بهداشتی غلتید.

این اولین رویارویی انسان با فرا زمینی ها بود.

[clear]

پانوشت:

در حالت عادی سم خر است

[clear]

[clear]

شعر ۲

[clear]

در قابلمه یک سیب زمینی پخته می شود

در سینک،دستکش ها مشغول جراحی یک حزب هستند.

بدون دستگاه تصفیه آب چگونه می شود به صلح اندیشید؟

انسان چگونه می تواند توی ظرف نمک

با خودش مواجه شود؟

به کله ی ماهی خوابیده در دیس

گلهای گوجه می چسبانم.

[clear]

پانوشت:

این عضو زنده است، از زاویه ی روبرو هاله ای دور آن دیده شده.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال