ادبیات شعر گزيده‌ها

دو شعر از سریا داودی حموله

 -531x510 دو شعر از سریا داودی حموله

1

 [clear]

سپیدی

 هر شیء را پنهان می کنم

شاید

زنانی که از من عبور کرده اند

نشانی بادهای بی بیرق را

 برده باشند!

 [clear]

[clear]

2

[clear]

[clear]

زن پیاده رویی خسته ست

نمی داند

روزی عشق تمام می شود

و ماه سایه های زمین را می بلعد

آسمان را به فعل های اندوه صرف می کند!

Please follow and like us:
cute_email دو شعر از سریا داودی حموله
cute_twitter دو شعر از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US دو شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_Follow دو شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet دو شعر از سریا داودی حموله
cute_youtube دو شعر از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US دو شعر از سریا داودی حموله
cute_linkedin دو شعر از سریا داودی حموله
icon_en_US دو شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_share دو شعر از سریا داودی حموله
cute_instagram دو شعر از سریا داودی حموله
cute_whatsapp دو شعر از سریا داودی حموله
cute_soundcloud دو شعر از سریا داودی حموله
cute_fbmessenger دو شعر از سریا داودی حموله
cute_telegram دو شعر از سریا داودی حموله
telegram_message دو شعر از سریا داودی حموله
telegram دو شعر از سریا داودی حموله

Related posts

‏«نه» به بَذرها‎ ‎‏ و هورمون‌های شیطانیِ حرص و آز!‏

حبیب ناظری

روش‌های محافظت از خود در مقابل کلاهبرداری دیگران

حسین فرامرزی

کلاس‌های شرح غزل‌های حافظ توسط منیر طه

شهرگان

اظهار نظر