شعر صفحه اول گزيده‌ها

دو شعر از فرناز جعفرزادگان

 

۱

 

حاجی فیروز 

با دایره‌ی خود

 در دایره های زیادی چرخیده

 

بهار فیروزه ای 

می داند

 ردپای درختان را

 و عصایی که هر سال 

با زمین سبز می شود

 

بهار فیروزه ای

عمو نوروز های  زیادی را

دیده

که به دنبال

 زندگی زیرزمینی خود می روند

 

تا جهانی

با سبد بهار

از کوچه‌ی نوروز رد شود

 

 

۲

 

می ریزد

از نگاه

پرتاب سنگ 

 

من از چشم کوه 

من

از چشم بیابان

چه خالی

چه باشتاب  می رود …

 

Please follow and like us:
cute_twitter دو شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_Visit_us_en_US دو شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_Follow دو شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_Tweet دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_telegram دو شعر از فرناز جعفرزادگان
telegram_message دو شعر از فرناز جعفرزادگان
telegram دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_linkedin دو شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_en_US دو شعر از فرناز جعفرزادگان
en_US_share دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_whatsapp دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_instagram دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_soundcloud دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_fbmessenger دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_youtube دو شعر از فرناز جعفرزادگان
icon_Visit_us_en_US دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_email دو شعر از فرناز جعفرزادگان
cute_pinterest دو شعر از فرناز جعفرزادگان
pinterest دو شعر از فرناز جعفرزادگان
fa_IR_save دو شعر از فرناز جعفرزادگان

Related posts

درگذشت یک انسانِ بزرگِ دیگر

حبیب ناظری

چهاردهمین سالگرد قتل حمید و کارون حاجی‌زاده

شهروند بی‌سی

مشکل نیما

بیژن باران

اظهار نظر