In touch with Diverse Iranian Community

رها بر اقیانوس متان

sina-sanjari1-464x510 رها بر اقیانوس متان
سینا سنجری

 

۱

پس از قرن‌ها

نخستین جوانه

رسته از ترک صخره‌ای

در میانه هیچ

۲

مسافران زمان

بی تاب اکسیژن

در حفره‌های زمین

۳

سیاره‌ی متروک

رویای فلزات کهن

پیچیده در متان

۴

در شهرهای ویران

می‌چرخند بادهای غمگین

بی تاب خاطره  انسان‌ها

۵

در کدام زمان؟ نمی‌داند

موجودی ست در برابرش

با ته رنگی از انسان‌ها

۶

شبانگاه

پرسه ارواح

در منطقه ممنوعه

۷

رها بر اقیانوس متان

چه می‌تواند باشد آیا؟

تندیس یخین انسان؟!!

۸

برابر سطحی شفاف

به آغوش و بوسه می‌اندیشد

خاطراتی پراکنده از دنیای مجازی

۹

فرقی نمی‌کند کجای زمانه‌ای

به تو خواهد رسید

عطر این شعر

۱۰

پیکانی نو می‌تراشد

شکارچی نخستین

از پاره‌های کشتی فضایی

۱۱

سرگرم تماشای گلی تاریک

در عبور از جهان‌های موازی

مسافر زمان

۱۲

تن می‌شوید

اغواگر زیبا

در چشمه متان

۱۳

حالا تنها سنگ‌ها

خاطراتی دارند

از روزگار انسان‌ها

۱۴

می‌پیچد باد

در ویرانه‌های آتلانتیس

زلفی کو که بیاشوبد

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال