ادبیات شعر گزيده‌ها

«زود رس» – شعری از لیلا حکمت نیا

ليلا حكمت نيا متولد ۱۳۷۰، دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات نمايشي دانشگاه تهران، شاعر و نمايشنامه نويس است. كتاب منتشر نشده‌ی او  كانديداي جايزه‌ي  شعر خبرنگاران (سال ۱۳۸۹) و نامزد نهايي جايزه‌ی شعر زنان ايران “خورشيد” (سال ۱۳۹۱) بوده است.

از دیگر جایگاه‌هایی که این شاعر موفق به کسب آن شده است، می‌توان به برگزيده شدن در جايزه‌ی ادبي ايران، كانديدا شدن در جشنواره‌ي پژوهش دانشگاه تهران ( چمران )، برگزيده شدن در يازدهمين جشنواره‌ي جوان خوارزمي در بخش پژوهش (۱۳۸۸) و جوان نمونه‌ي ايران در بخش ادبيات (سال ۱۳۸۹) اشاره کرد.

آثار حکمت نیا تا کنون در نشريات الکترونیکی وازنا، ناممكن، پياده رو، والس و … همچنین در آنتولوژي‌ها و كتاب‌هاي گروهي منتشر شده است.

 leila-hekmat-nia «زود رس» - شعری از لیلا حکمت نیا

مثل وقتي كه گفته باشند:وقتش است، خانه كني رحم زني را كه جنينش چشم نمي گيرد از اين همه آدم

در سجاف تنت پنهان كني خيره ي ِ خدادادي ِ دو مردمك را از حفظ

چرا كه هزار سال است تاريخ ما مي گويد : وقتش است … چشم نگيرم اما

(‌ در اين دورهاي باطل گريز از زنده ها ،وقتي هنوز مغزپخت كردن كرفس را بلد نيستي مي گويند : ضحاك باش،وقتي زن بادكنك را از دست خردسالي يك كودك توي مترو گرفت و تركاند، وقتي بال نساخت كسي برايت از ملافه هاي روي تخت ،وقتي پاهاي سياه شده ات را قطع كرده اند اما با تيرگي شب ات هيچ نكردند، وقتي فكر كردي راه نزديك شدن آدم ها روي زمين است و هواپيما اختراع شد، وقتي خون در تنت ولع بلعيدن پوستت را داشت، وقتي عاشق شدي و اسم معشوقه ات را گذاشتي روي يك گلدان و عمدا شكستي اش، وقتي كلمه ها خالكوبي شد روي پوستي كه تن تو بود پرسيدي : اين عذاب من است؟، و عذاب تو صدايي بود كه دنبالش كردي اما به گلو نمي رسيد…)

با هم بزرگ شويم دوباره در مخفي ِ قالبي كه تهي كرده متمادي ِ اين روزها را به ترس

 روي خبري كه مرگ است ساختماني نشست كند و يكي از ما را بگذارد زير آوار

 من در اين چاه كه صورتي ندارد به كبود شدن گير كنم بي خبري تولدي زودرس را

برايم از رسوب ها بتراشند دختري دندانه دار روي الفبايي كه تماما الكن است

برايم از خورشيد هاي  لش تني به پا كنند بين جنازه ها      پنجه ي آفتاب      وقتي يكباره تكان مي خورم  تشعشع ام از درد

( چرا هنوز ديدار دوباره چنان مي كند كه اميد ببندي ادامه دادنش را ؟ چرا نمي رقصي به جاي نوشتن ؟ رقص را كه قاعده دارد اما براي تو تكان بدن هاي ناچار است ؟ چرا تكان نمي خوري؟ چرا گوش هايت را سوراخ نمي كني دو لاشه ي پر از خون اويزان كني به لاله هاي گوش و بگذاري خون هر طرف چكيد بروي ؟ دنيا را دارد خون مي برد  چرا همراه نمي شوي با موج مكزيكي ؟ چرا فحش نمي دهي اين استاديوم را ؟ تو از كجا آمده اي ؟  تو از زهداني نيامده اي كه من از آن ؟ تني ترين خويشاوندم نيستي ؟ چرا فحش نمي دهي اين استاديوم را ؟ چرا ورود تو به هر كجا كه پا مي گذارم ممنوع است ؟)

 تقطير را روي نايلون هاي  پيچيده دور اين جنازه ببين    به خاك بسپار!

زبانت را بكش چهار طرف عكس بچسبان اين همه مرده را به لايه لايه ي رسوب كرده ي آلبوم

به عكس ها بگو : چه خوب كه دهان داريد اما صدا نه … در همان لحظه شنوا شو به ونگ ونگ مقطع بريده از ناف

(چرا خالي نمي كني همه چيز را از آن چيزي كه هست و نگه نمي داري «پوسته اي را كه اهكي است و ميل دارد به سنگواره شدن ؟»)

گوشت تازه مي آورد بي موقع گي اين مرگ را …  گوشت تازه مي گيرد دور ناخن هاي فرورفته ات در زخم من را

زخم را كه شلخته مي گردد در تنم     لخته را نمي فهمد

 وقتي  دور گردانده ايد پوستم را ، پشت وانت گردانده ايد پوستم را، وقتي زير شهر به هزار طريق توي تمام مترو گردانده ايد پوستم را

  چند نفر را ديدم كه با تيغه هاي تيز لايه هاي روي تنم را بريدند و  گفتند : خون خون  «چنانكه وقتي به چاه نفت برسند بگويند : نفت نفت »

 كاردك را كشيدند كف خيابان و دستهايشان را حتي نشستند

 به جاي سرنداشته ام دوباره چوب ريختي آورد آويزانم كرد در كمد  … مادر ِ اين تن شو به نظم اگر مي خواهي ام

گوشت تازه مي آورد به نظم بودن اين استخوان را …

(صدايي در گوش من است بدون همخواني با تصوير … چرا صدا نمي رسد به تو كه صاحب گلو بودي ؟ تصوير دختري است دندانه دار ؟ چرا همخواني ندارد اين دهان با صدايي كه حالا رسيده به گوش تو ؟ )

خوابهايم زره شدند با دو جاي چشم به بيرون، سر بگذار بر حدقه هاي من و ببين چه هولناك مي گذرم

بپران من را از صبح كه جمع كرده دنيا را كنج چشم هاي من       پلك باز نكنم حتي … سر بگذار بر حدقه هاي من

به من بگو اينكه افتاده بر شيشه و مرئي است چنين را      چطور باور نكنم پيدا را ؟

خورانده باشند لجن را به تارهاي صوتي اين صداي چرخيده در دهان شهر به هزار طريق …به راه نيايد حتي

به راه نيايد صدا نشست نكند پي هاي تنت را       بر عهده ي توست   صدا     برعهده ي توست   پوستت   خون خون – چنانكه بگويند نفت نفت ! –   به راه نيايد حتي

پريشان شوم

 بپاخیزانی ام روی این همه مفصل که بعد تو چرا مانده ام سراپا ؟

 بشناسانی ام به رگ

«این همه افتاده روی دور کند را از میان دندان های حیوان بیرون بیاوري      حلالش کني»

چرا بر آنكه در جا نمرده است نمي گريي ؟

چرا كه وقتش است

( چرا تمام نمي كني وقتي  واقعا وقتش است ؟ شناسنامه ي المثني نمي گيري عوض كني همه چيز را ؟ چرا بيدار نمي شوي اين صبح را ؟ چرا نمي گويي شهربازي است اينجا ؟ چرا روي اين ترن پايين مي بري ام تا دلم بريزد ؟ دلم مثل وقتي يك گربه از سطل بيرون مي پرد بريزد ؟ «چرا من را محشور مي كني با اسبي تماما پلاستيكي كه مي تواند زمينم بزند؟» چرا حداقل دستم را توي اين خواب نمي گيري ؟ چرا فرو مي بري ام در مه ؟ چرا تنها تو مطلعي اين شعر را ، اين خواب را ، اين جنين را، اين پوست را … ؟ بلند شو بزنيم بيرون. بزنيم بيرون مثل رنگ در نقاشي هاي خردسالي يك كودك 4 ساله از تهران بزنيم بيرون !   متاسفم براي همه چيز. براي سطر آخر متاسف تر،  اندوه را براي آخر اين شعر نگه داشتم وگرنه كاري نداشت همان ابتدا بگويم : من يك قل ِ جنين اين زنم كه مرده است اما خون دارد هنوز به ما مي رسد و تصورمان زنده بودن زن است «زن اما مرده است !»  يك بار در پرانتزها زندگي مي كنم و تصميم مي گيرم كه بميرم … يك بار بيرون از پرانتزها زندگي مي كنم و تصميم مي گيرم كه بميرم)

مشايعتم كن تا گورستان همان طور كه اندوه را    سبك – سنگين     مي كنيد در باسكول هاي طبقاتي

چرا كه من را تكه تكه كرده اند تا به تمام قبرهاي  شهر شما برسم  به مساوات

تو اما گريه نكن صفير را بگذار جاي زباتم تا درد را برايت به صداي قهقهه بگويم من كه جنين اين زن مرده ام

جاي خودم را مي دهم  به خون كه يكسره روان است و چشم انداز مشترك ماست

«عزيزم ! بلند شو از خواب قلب و قرنيه ام را گذاشته ام در يخ ، در آشپزخانه مي شود برساني اش به يك پيوند، به يك گيرنده؟ نگاه كن من جوارح ام را نجات داده ام»

Related posts

نوروز با آه و آرزو

شهرگان

اشعاری از محمدعلی حسنلو

شهرگان

داستان کوتاه / جو بی پا و قبا سیاهه

فلور طالبی

اظهار نظر