پيوست‌ها علیرضا احمدیان فعال حقوق بشر گزيده‌ها ويژه‌‌نامه

ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود

 

علیرضا پیشنهاد کرد سرودی برای جنبش سبز بسازم.

علیرضا احمدیان را از شب های شعر و دور همی‌های سیاسی و فرهنگی می‌شناختم. دوستش داشتم. جوانی خوش فکر، صمیمی، قابل اعتماد، انساندوست، سر به زیر، بی ادعا، مهربان و سر خوش بود. لبخندی همیشگی در چهره داشت. با نمک و شیرین بود. طنز خاصی در گفتار و کردار آرام و متین‌اش داشت. گرمای خاصی از وجودش به دور و بری‌هاش منتقل می‌شد. وقتی با علیرضا بودی حس و‌حال خوبی داشتی.

سال ۸۸ که جنبش اعتراضی سبز در اوج خود بود، ما ایرانی های مقیم ونکوور هم در حوالی Art Gallery دور هم جمع میشدیم تا جنبش داخل ایران را حمایت کنیم. علیرضا و تنی چند از جوانان هم سن و سالش این گردهمایی‌ها را سازماندهی می‌کردند. در یکی از همان اولین شب‌های گردهمایی، علیرضا به من پیشنهاد کرد تا سرودی در حمایت از این جنبش بسازم. من هم از پیشنهادش استقبال کردم. با دوستی که، شاعر بسیار قوی و خوش فکر بود موضوع را در میان گذاشتم و خوشبختانه با استقبال گرم دوست شاعرمان روبرو شد.

این چنین ساخت سرودِ جوان ایرانی آغاز شد. در مدت کوتاهی کار سرود اجرا و ضبط شد و در یکی از همان گردهمایی‌ها پخش شد.

سرود در کل کار موفقی بود، با وجود اینکه در مدت بسیار کوتاهی ساخته و پرداخته شده بود. ضبط سرود جوان ایرانی انجام شد چون علیرضا بود.

جای علیرضا احمدیان خالیست و یاد و خاطراتش همیشه با ما زنده خواهد ماند.

۲/۷/۲۰۱۹

 

Please follow and like us:
cute_twitter ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
icon_Visit_us_en_US ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
fa_IR_Follow ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
fa_IR_Tweet ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_telegram ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
telegram_message ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
telegram ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_linkedin ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
icon_en_US ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
en_US_share ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_whatsapp ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_instagram ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_soundcloud ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_fbmessenger ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_youtube ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
icon_Visit_us_en_US ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_email ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
cute_pinterest ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
pinterest ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود
fa_IR_save ساخت آهنگ «جوان ایرانی» پیشنهاد علیرضا احمدیان بود

Related posts

منیرو روانی‌پور: تا ابد به جنبش سبز معتقدم

سپیده جدیری

فرمان مرکل به راست می چرخد

اردشیر زارعی قنواتی

ترجمه شعری از پل لارنس دانبر

شهرگان

اظهار نظر