شعر گزيده‌ها

سه شعر از سریا داودی حموله

۱

خاورمیانه ام

ادامه ی هر زنی به من می رسد

 

زیبایی ام

به هر طرف که بچرخد

 سربازان را به کشتن می دهد!

 

۲

ترسی از من می گذرد

 پرچمی فتح می شود

اگر درد

روی زمین افتاده باشد

اسبی لازم است

تا خستگي هاي جهان را پر از شيهه كند!

 

 

۳

کدام رود

دکمه های پیراهنش را نبسته است؟

شاید

آخرین سربازی که از جنگ برنگردد

برادر من باشد!

 

Please follow and like us:
cute_twitter سه شعر از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US سه شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_Follow سه شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet سه شعر از سریا داودی حموله
cute_telegram سه شعر از سریا داودی حموله
telegram_message سه شعر از سریا داودی حموله
telegram سه شعر از سریا داودی حموله
cute_linkedin سه شعر از سریا داودی حموله
icon_en_US سه شعر از سریا داودی حموله
en_US_share سه شعر از سریا داودی حموله
cute_whatsapp سه شعر از سریا داودی حموله
cute_instagram سه شعر از سریا داودی حموله
cute_soundcloud سه شعر از سریا داودی حموله
cute_fbmessenger سه شعر از سریا داودی حموله
cute_youtube سه شعر از سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US سه شعر از سریا داودی حموله
cute_email سه شعر از سریا داودی حموله
cute_pinterest سه شعر از سریا داودی حموله
pinterest سه شعر از سریا داودی حموله
fa_IR_save سه شعر از سریا داودی حموله

Related posts

واکنش‌ها به رای دادن محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم

شهرگان

ایران پذیرش پیشنهادهای حقوق بشری کشورها را به تعویق انداخت

شهرگان

افزایش نابرابری در آمد در شهر‌های بزرگ کانادا

شهروند بی‌سی

اظهار نظر