In touch with Diverse Iranian Community

سکوت هارپر در هنگامه سوختن دو استان ساسکچوان و بریتیش کلمبیا

شهرگان – گروه ترجمه: وبسایت «ناشنال آبزرور» می‌نویسد: هارپر باید مشکل تنفسی پیداکرده‌باشد وقتی که روز یکشنبه ونکوور در دود غوطه‌ور بود و او فینال بازی جام جهانی فوتبال زنان را تماشا می‌کرد.

او مطمئناً مثل همه ما در اینجا، مشامش می‌توانست آتش‌سوزی سرکش و وحشی، ناشی از طبیعت خشمگین و عصیان کرده‌ در سرتاسر استان بریتیش کلمبیا را بو کند.

آیا او فکرش به‌سمت ۱۳۰۰۰ تن مردم ساسکچوان رفت که مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند. که در نوع خود در تاریخ این استان بدتراز خروج مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به کنعان است؟

آیا او درباره خاکستر آتش که از آسمان ونکوور بر سر مردم می‌ریخت فکر کرد؟

ما هیچ چیز نمی‌دانیم چون هارپر در باره این‌ها صحبت نکرد.

150620-calif-wildfires-mn-02_e01c257edb253258b0bc65ad87360580.nbcnews-ux-2880-1000-450x299 سکوت هارپر در هنگامه سوختن دو استان ساسکچوان و بریتیش کلمبیا

او تلاش ‌ماموران اطفای حریق را در استان‌های بریتیش کلمبیا و ساسکچوان تائید نکرد. او همدردی‌اش را بیان نکرد. او راهی برای آرام‌کردن و تسکین مردم وحشت‌زده جستجو نکرد.

آیا این به‌خاطر این است که تغییرات آب و هوایی یکی از عوامل آن هستند؟

این یادداشت در پایان می‌نویسد به ما کمک کنید تا هارپر مسئله تغییرات آب و هوایی را به حساب آورد.

Please support the National Observer’s political reporting today.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال