In touch with Diverse Iranian Community

شادی مردم تهران پس از اعلام نتایج انتخابات

طبق اخبار دریافتی خبرنامه گویا از تهران انبوه جمعیت حد فاصل میدان ولی عصر تا میدان ونک را مسدود کرده اند. خیابان های میرداماد و امیرآباد نیز بسته است. نیروی انتظامی بدون درگیری شاهد تظاهرات مردم است.

مردم یک صدا یار دبستانی من را می خوانند. شعارهایی که مردم می دهند به قرار زیر است:

92RohaniCelebpcs1-493x302 شادی مردم تهران پس از اعلام نتایج انتخابات

ندای ما ندا بود
بزرگ ترین صدا بود

ندای ما نمرده
این دولته که مرده

زندانی سیاسی
آزاد باید گردد

یا حسین میر حسین

میرحسین کروبی
آزاد باید گردند

سبز به خون نشسته
بنفشه بنفشه

هر که از این جا گذشت
به یاد هشتاد و هشت

برادر رفتگر
احمدو بردار ببر

خس و خاشاک تویی
دشمن این خاک تویی

استقلال آزادی جمهوری ایرانی

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال