In touch with Diverse Iranian Community

شش شعر دیداری از سمیه طوسی

سمیه طوسی، شاعر و منتقد ادبی ساکن ایران است که سعی کرده در آثارش به تجربه­ی آثار تجربی و زبانی نزدیک­تر باشد. او که از منتقدین آثار ساده­نویسی است، اولین مجموعه شعر خود را با نام “طاء” که شامل 36 اثر کوتاه و بلند است، با بازی فرمی و زبانی منتشر کرده است و مجموعه­ی تجربه­گرای دیگری شامل شعرهای دیداری و نوشتاری در دست انتشار دارد. همکار با نمایشگاه صد و چهار پنجره بر اساس مفهوم معاصریت و از داوران مرحله­ی اول اولین جایزه­ی شعر تجربه­گرا بوده و بسیاری از شعرها، نقد و خوانش­های او در مجلات، روزنامه­ها و سایت­های ادبی منتشر شده است.

آینه گی

Tousi1 شش شعر دیداری از سمیه طوسیمعجزه از وارونگی است

و عکس

از ابتدا برعکس است.

Tousi2-e1540007593977 شش شعر دیداری از سمیه طوسی

Tousi3 شش شعر دیداری از سمیه طوسی

Tousi4 شش شعر دیداری از سمیه طوسی

Tousi6 شش شعر دیداری از سمیه طوسی

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال