ادبیات پیشنهاد سردبير شعر گزيده‌ها

شعری از سپیده جدیری

تقدیم به مصطفی عزیزیِ نویسنده، که “رؤیای بازگشت به تهران‌”ام با هشت سال حکم حبس‌اش تاخت زده شد. 

M.Azizi4_-397x544 شعری از سپیده جدیری
مصطفی عزیزی

 بعد

به سنگ‌ترین جای روی دیوار فکر می‌کنم

و می‌روم.

قلب

قلب

قلب

قلبِ تهران است فقط

و شکل به جای این‌که قرمز باشد

تمام‌اش به درد می‌خورَد

و بعد که مثل خوابی بزرگ به صدایت گوش می‌دهم

و مثل خوابی بزرگ به صدایم گوش می‌دهی

قلب

قلب

قلب

قلبِ تهران است فقط

صدای حرف‌هایت کم است

بی رنگ و رو به شمار می‌آیم

که به یاد می‌آورَد

که به یاد می‌آورَد

قلب

قلب

قلب

قلبِ تهران است فقط

شهری‌ست شهری‌ست در دوردستِ غم

تک به تک، روزهایت را می‌خوانم و می‌فهمم.

_____

پانوشت: دو سطر آخر را نه به صورت شعر، که به صورت آواز بخوانید.

Please follow and like us:
cute_twitter شعری از سپیده جدیری
icon_Visit_us_en_US شعری از سپیده جدیری
fa_IR_Follow شعری از سپیده جدیری
fa_IR_Tweet شعری از سپیده جدیری
cute_telegram شعری از سپیده جدیری
telegram_message شعری از سپیده جدیری
telegram شعری از سپیده جدیری
cute_linkedin شعری از سپیده جدیری
icon_en_US شعری از سپیده جدیری
fa_IR_share شعری از سپیده جدیری
cute_whatsapp شعری از سپیده جدیری
cute_instagram شعری از سپیده جدیری
cute_soundcloud شعری از سپیده جدیری
cute_fbmessenger شعری از سپیده جدیری
cute_youtube شعری از سپیده جدیری
icon_Visit_us_en_US شعری از سپیده جدیری
cute_email شعری از سپیده جدیری
cute_pinterest شعری از سپیده جدیری
pinterest شعری از سپیده جدیری
fa_IR_save شعری از سپیده جدیری

Related posts

مهاجرت و سانسور

علی کاکاوند

چند طرح از: خالدبایزیدی (دلیر)

شهرگان

من عاشق کارم هستم

شهروند بی‌سی

اظهار نظر