In touch with Diverse Iranian Community

شعری از سینا سنجری

انتخابی از کتاب وست وود – اخبار نابودی:

هفته نامه محلی

[clear]

پسرک هفته نامه محلی را پرت می کند و می رود
هفته نامه محلی پر است از تبلیغات آخر هفته فروشگاه ها
تخفیف پنجاه درصدی تشک های خواب
کوتاه کردن موی سر فقط با ده دلار
و کوپن های تخفیف تعویض روغن
اگر بخت یارت باشد
خبرهایی خواهی یافت از نظرخواهی برای تعریض پل خیابان گرنویل
خشک شدن ناگهانی بوته های گوجه فرنگی و
فروش عجیب سی دی خاطره انگیز لورا برانیگن

[clear]
….
[clear]

باران نمی آید
روبروی آفتاب بی دریغ ایستاده ام
خبرهای دیگری هم باید باشد
خبرهایی که در هفته نامه محلی نمی نویسند
خبرهایی که به هاوارد فلچر و آماندا زینتر
مربوط می شود
به موجود عجیبی که با چشم های هراسناک سبز
گاهی از پشت شیشه های در هم شکسته ماستنگ دیده می شود

من اخبار را در ذهنم دسته بندی کرده ام
باید ربطی میانشان بیابم
نخی نامریی که پراکنده ها را به هم وصل می کند و
جهان را از فروریختن باز می دارد

[clear]
….
[clear]

رابینسون پیر هفته نامه محلی را ورق می زند
این هفته خرت و پرت های گاراژ را برای فروش گذاشته
کفش های اسکیت
مجموعه ناقص رویال آلبرت
وسایل کمپینگ
خرده ریز هایی که روزی مهم بودند
روی رف ها ، طبقات بوفه ها، قفسه های مرتب گاراژ یا
روی میز ناهارخوری جای داشتند

رابینسون پیر هفته نامه محلی را ورق می زند
نگاهش روی صفحات سر می رود
نگاهش می دود و
می دود
شاید او هم بدنبال چیز دیگری باشد
شاید او هم به چیزی فراتر از آگهی فروش وسایل بیندیشد
تصور هولناکی ست اما
شاید او هم خبر را شنیده باشد

مارچ 2015

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال