In touch with Diverse Iranian Community

شعری از محمد زندی

[clear]

“کافه‌های بی‌دار” عنوان دفتر شعری است از محمد زندی که نشر بوتیمار از این شاعر معاصر به چاپ رسانده است.

شعر زیر از این مجموعه خواندنی برگزیده‌است.

Zandi-Book-650x478 شعری از محمد زندی

[clear]

ده پیراهن دارم

یکی می پوشم

یکی می پوشانم به همسایه

یک پیراهن به” فتانه”ی مجنون

یک پیراهن برای معتاد کنار پل

یک پیراهن به مهاجر افغان

و یک پیراهن

نمی دانم به که و کجا؟

حالا شش پیراهن دارم

یکی را می پوشم

یکی را به رفیق پناهنده

یکی به نرگس فروش چهار راه

یکی به زندانی

یکی به رفیق خفته در خاکم

و یک پیراهن به مهاجر کورد

حالا دو پیراهن دارم

فقط یکی می پوشم

پیراهن تو

یکی برای رفیق تبعیذی

حالا یک پیراهن دارم

یکی می پوشم

یک پیراهن را

جلاد بر می دارد

بی پیراهن روی دار

____________

۱. فتانه‌ی مجنون، خواننده‌ی سنندجی که مجنون شد.

[clear]

docu0414-508x510 شعری از محمد زندی
محمد زندی

[clear]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال