شعر

شعری کوتاه از عباس فتحی زاده

Abbas-Fathizadeh شعری کوتاه از عباس فتحی زاده
عباس فتحی‌زاده

اگر مزاری وجود نداشت
اگر کسی
سنگی بر روی مزاری نمی گذاشت
بر سنگ مزاری ، چیزی نمی نگاشت
گلی پای مزاری نمی کاشت
قاتلان همچنان می کشتند و انکار می کردند

Related posts

پنج شعر از پیمان سلیمانی

پیمان سلیمانی

شعری از شمس لنگرودی

شهرگان

من فکر می‌کنم هنوز

شهرگان

اظهار نظر