پیشنهاد سردبير صفحه اول کاریکاتور گزيده‌ها

گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران

گرافیتی‌هایی از مسعود کاظمی، روزنامه‌نگارِ زندانی به جرم اندیشه، که برای مصادیق آزادی بیان در زندان است و قادر به تامین وثیقه نیست.
گرافیتی‌ها طرحی از او با این مضمون هستند: «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» که در ایستگاه اتوبوس و دیوارهای خیابان آزادی کشیده شده‌اند.
 

66301800_462132944602074_5851910915238133760_n-415x510 گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران

65961570_490545588349548_2140018634062299136_n-399x510 گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران

Please follow and like us:
cute_twitter گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
icon_Visit_us_en_US گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
fa_IR_Follow گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
fa_IR_Tweet گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_telegram گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
telegram_message گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
telegram گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_linkedin گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
icon_en_US گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
en_US_share گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_whatsapp گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_instagram گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_soundcloud گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_fbmessenger گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_youtube گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
icon_Visit_us_en_US گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_email گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
cute_pinterest گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
pinterest گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران
fa_IR_save گرافیتی‌های «مسعود کاظمی؛ زندانی آزادی بیان» در تهران

Related posts

حضور دکتر احمد شهید به ونکوور در ماه جولای ۲۰۱۳

شهرگان

درباره‌ی تخیل

صبا هدا

اعتراضِ  ۱۶۵ هنرمند و کنشگر به احکام سنگین دو موسیقیدان و یک فیلمساز در ایران

ساره سکوت

اظهار نظر