تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

غزلی از هدیه سلیمانی

غزلی از هدیه سلیمانی

 

کار سختی بود

 

دلجویی از دلدار کردن کارِ سختی بود!

این غصه را انبار کردن کارِ سختی بود!

 

اما شکستن‌های قلبِ عشق آسان بود

حتا اگر اقرار کردن کارِ سختی بود  

 

با خنده‌ای سنگین و مغرورانه ای بی‌فکر

بر قصه‌ها اصرار کردن کارِ سختی بود

 

با رفتنی در لاکِ یک ناگفته‌ی خاموش

از گفته‌ها زنهار کردن کار سختی بود

 

رو راست بودن در طریقِ عشق آسان نیست

خوابیده را هشیار کردن کارِ سختی بود

 

وقتی که چوپان خود میانِ گله آفت شد‌،

بزغاله را پَروار کردن کارِ سختی بود

 

خون می‌چکید از زخم‌های مزمنِ معشوق

این زخمِ او تیمار کردن کارِ سختی بود‌!

 

از خود گذشتن در رهِ دلدار مشکل شد

در راه دل ایثار کردن کار سختی بود

 

دنیای او حتا زمین و آسمانش را

روی سرش آوار کردن کار سختی بود

 

دلداده بود اما غرورش اولویت داشت

دلجویی از دلدار کردن کار سختی بود‌!!‌

 

#هدیه_سلیمانی

#ه_د_ی_ه_سلیمانی

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights