ما شهرونديم

Siamand ما شهرونديم

بگذاريد برای لحظاتی چند، از اين جهان و آنچه که هست، فاصله بگيريم و به آنجايی برويم که اگر اين‏گونه نبود.

خود را مهاجری تصور کنيد، غريب در سرزمينی غريبه، ناآشنا و يا کم‏آشنا با زبان محلی و به شدت نوستالژيک خانه و کاشانه‏ای در پشت‏سر باقی گذاشته. در خانه‏ی خود محروم از حقوق ابتدايی شهروندی، به حاشيه پرتاب شده و در حاشيه زيسته. در خانه‏ی خود باشی و محروم از همه‏ی حقوق انسانی، دلت به آن خانه بسته و همه‏ی آمال و آرزوهايت آنجاست. دلت می‏خواهد اخبارش را بگيری، به دنبال هم‏زبانی می‏گردی، می‏خواهی با او به گپ و گفتی بنشينی و دستت از همه‏جا کوتاه است… تصورش هم چندان مطلوب نيست.

ما پناهندگان و مهاجران از وطن، که هيچ‏يک، به تأکيد می‏گويم، هيچ‏يک به ميل و اشتياقِ خود به سرزمين غريب پا نگذاشتيم، که در سرزمين خود بيگانه و در حاشيه بوديم، که در سرزمين خود «موجودی زيادی» محسوب می‏شديم، وقتی در سال‏های پيشين، دو و برخی از ما، سه دهه‏ی قبل به سمتِ خارج از خانه فرار و يا مهاجرت کرديم، در چنين وضعی پايمان به «سرزمين غريبه» رسيد. نه کسی را داشتيم، نه همزبانی، نه گپ و گفتی و نه خبری. شهروندانی بوديم، بی حق و بی‏ شهر، مهاجرانی بوديم بی مکان و بی‏مسکن. کارگرانی بوديم بی‏کار و بی درآمد.

روزنامه و هفته‏نامه و ماهنامه‏ی ايرانی در چنين شرايطی آغاز به کار کرد. در چنين شرايطی نگرانی‏هامان از خانه را تا حدودی التيام داد، در چنين شرايطی از ظلمت بی‏خبری رهايمان کرد، در چنين شرايطی نيازمان به يافتن همزبانی را تسکين داد. يکی پس از ديگری آمدند و برای هفته‏ای، ماهی و گاه دو هفته‏ای مرهمی بر دردهای غربت‏مان شدند.

سال‏ها گذشت، از پناهندگی و مهاجرت، به صاحبِ مليت شدن گذر کرديم، از بی‏مسکنی و بی‏کاری و مصائب روزمره‏ی زندگی به تثبيت و استقرار گذر کرديم، از بی‏زبانی و گفتار الکن به روانی و درک و فهم مفاهيم گذر کرديم و … امروز همچنان سودای حقِ اوليه و انسانی خود، حقِ شهروند بودن در سرزمين خود را با خود داريم.

خوشا «شهروند» و بيست سالگی اش، خوشا «شهروند» که با آمدنش هر هفته در گوش‏مان خواند، ما شهرونديم و در سرزمين مادری خود محروم از اين حق انسانی.

درباره سیامند زندی

پیشنهاد خوانش

متن سخنرانی سیامند زندی در بزرگداشت خویی

دوستان عزيز، سلام در ابتدا بايد خوشامد بگويم به آقای اسماعيل خويی و دوستانی که …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *