تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

متن و شعری از فریبا حمزه‌ای برای هوشنگ چالنگی

 

هوشنگ چالنگی یکی از پایه گذاران شعرموج نو، و شعر دیگر بود که بعدها جزو هسته‌های نخستین شعر حجم شدند .

بسیاری هوشنگ چالنگی را پدرخوانده‌ی جریان شعر ناب می‌نامند.

بسیاری از آموزه‌های چالنگی در دهه‌ی پنجاه الگو شاعران مسجد سلیمان بود .

شعر چالنگی شعری مؤجز بود. ‌آشنا زدایی‌، استفاده از استعاره‌، استفاده از تصاویرسورئالیسم وغیر‌واقعی‌، توجه اصلی به ذات هنری شعر فارغ از رویکردها و جنبه‌های دیگر‌، سادگی عبارات و استفاده و باز‌خوانی ‌اسطوره‌های کهن از ویژگی‌های شعر چالنگی است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم شعر چالنگی استفاده از عناصر اقلیمی و بومی و‌ توجه خاص به محیط زادگاه خود است که باعث شده شعر او جایگاه و جلوه‌ای خاص داشته باشد.

 

هوشنگ چالنگی

 

 

تقدیم به هوشنگ چالنگی 

 

به تفرج بیاویزم ضجه هایم را 

از جدار  تیغه های صبحدم بی تکرار

که از تکلم حروف تو بی وقفه 

بر هیبت سطر می نشست 

نشسته ای به  حیرت در اوراد پنج گانه 

 

از تکثیر اصول دین می گویی

دیدی دینم به اندوه نشسته فقدان را 

آن تکامل یومیه که بی وقفه به سجاده می ریخت

 به تکفیر نشسته  

ارکانم را به خشوع

به تحریک قنوتهایی که از دستان تو 

به خشاب می ریخت 

تسلسل وار 

به جنوبی که تکثیر اضلاع تنهایی است 

در دوگانه های صبح 

ای دوگانه های نفاق در زمزمه های 

شبانه 

وتنم  تردید بزرگی است

 

به قرابت بذردر  مفاهیم خاک

چگونه به اندوهی سترگ  در قائده  شوم‌؟

 که حریفان به  جنون جهان دست برده اند

به هئیت اضطراب 

به صراحت بارقه 

که شمایل غمگینی از سجاده  بود در دست 

 

وبه اجابت 

مجال پراکندگی می داد 

در باد

تا رو به انحطاط بایستی 

و به گونه های جهان بگویی 

انقراض سایه  نزدیک است 

جاری شو به سهولت 

به  عدم

 که رود می تکاند از بستر 

روح می تکاند از بستر

در رنجی عظیم 

 

ای رودها و روح ها و کوه ها وتنم  تردید بزرگیست 

اندوهم از ادراک سجاده گریخته 

به درز 

به مفاهیم تدریجی خاک 

نور بریزانم از شکاف 

برای تزکیه ی حروف 

کی؟

 

کجا؟

 فواره بتکانم از ابر 

برای ناباروی این خاک 

برای التذاذ سایه وقتی کشیده می شود به جوانب

بگذار بگریم چون ابر در جهاتی گریزان

میل به سجاده  بیاویزم 

ضجه هایم را از صبحدم بی تکرار 

از او که دستی بر آستان گریستن داشت

بگو چگونه  میل گریختن داشت؟

 

 

#فریبا_حمزه ای

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights