تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

معرفی آثار بهرام روحانی

معرفی آثار بهرام روحانی

بهرام روحانی سه دفتر شعر دارد (دو دفتر در سالهای گذشته در پاریس و یک دفتر در سال جاری در تهران) و همچنین یک داستان بلند در تهران، مجموعه تألیفات ادبی او که تاکنون منتشر شده اند، مشتمل بر ۴ کتاب است.

کتاب‌ها:

۱-جعبه ی سیاه-نشر تنفس-۲۰۱۵-پاریس

۲-پرواز بوفالوها-نشر تنفس-۲۰۱۶-پاریس

۳-لکنت هیولا-نشر ایجاز-۲۰۱۸-تهران

۴-ژنومِ آدمِ نامرئی-نشر ایجاز-۲۰۱۹-تهران

___________________________________________

جعبه سیاه

جعبه سیاه

می توانم برای تو | نقش آدم های مهربان را بازی کنم | می توانم حتی | آن قدر مهربان باشم | که این خانه | که بعد از واتیکان | …

پرواز بوفالوها

پرواز بوفالوها

چه روزِ مسخره ای می تواند باشد اگر از پشتِ ابرها ناگهان بیرون نزند و روی دست های آدم ها در کسالت بارترین پروازِ …

لکنت هیولا

لکنت هیولا

نویسنده: , قیمت: ۱۵۰,۰۰۰, نشر: ایجاز

ژنوم آدم نامرئی

ژنوم آدم نامرئی

نویسنده: , قیمت: ۱۲۰,۰۰۰, نشر: ایجاز

برشی از کتاب جعبه‌ی سیاه |  بهرام روحانی | نشر تنفس-پاریس

——————————————————-

هنوز آفتاب قد چشمان تو پایین نیافتاده

رادیو را روشن میکنم

و برای هزارمین بار میشنوم

که هواشناسی مثل هر روز

جهت باد را

از روی موهای تو تشخیص میدهد

..

—————————————————–

برشی از کتاب پرواز بوفالوها |  بهرام روحانی | نشر تنفس-پاریس

کسی نگریست

و قسمت مست کشف

دامن ما را هم گرفت

دامن زندگی آن کارگر بیچاره را هم گرفت

که بارها

هر بار

از یاد تو و

آسمانخراشهای شهر

می اُفتاد

..

————————————————————-

برشی از کتاب لُکنت هیولا |  بهرام روحانی | نشر ایجاز-تهران

پریدنِ کبوتر

شبیه مشکل من است

و نام ها که اولویتی ندارند

اینک جنسیت

ذهن غیرمنتظره ای ست

و خمیدگی شاخه ای در اولویت است

..

———————————————————————-

برشی از کتاب ژنوم آدم نامرئی |  بهرام روحانی | نشر ایجاز-تهران

من به شدت می خواستم چیزی یا کسی یا ماهیتی در کار باشد تا بتوانم از او کمک بخواهم، اما در واقع دستی واقعی و قطعی برای بیرون کشیدن من از آن گودال وجود نداشت. خودم را مثل قطره ای می دیدم در دریای به ظاهر آرام هستی. اینطور به نظرم می آمد که اگر مطابق افکارم در خصوص ماهیتِ دریا و قطره ها، اتفاقی که در من می افتد، مسیر جهان را تعیین می کند، پس انگار بخشی از جهان، در گودالِ خودش افتاده است.

..

____________________________________________

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها
تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights