ادبیات گزيده‌ها معرفی کتاب | صدای مؤلف

معرفی آثار بهرام روحانی

بهرام روحانی سه دفتر شعر دارد (دو دفتر در سالهای گذشته در پاریس و یک دفتر در سال جاری در تهران) و همچنین یک داستان بلند در تهران، مجموعه تألیفات ادبی او که تاکنون منتشر شده اند، مشتمل بر ۴ کتاب است.

کتاب‌ها:

۱-جعبه ی سیاه-نشر تنفس-۲۰۱۵-پاریس

۲-پرواز بوفالوها-نشر تنفس-۲۰۱۶-پاریس

۳-لکنت هیولا-نشر ایجاز-۲۰۱۸-تهران

۴-ژنومِ آدمِ نامرئی-نشر ایجاز-۲۰۱۹-تهران

___________________________________________

جعبه سیاه

unnamed-4 معرفی آثار بهرام روحانی
 

جعبه سیاه

می توانم برای تو | نقش آدم های مهربان را بازی کنم | می توانم حتی | آن قدر مهربان باشم | که این خانه | که بعد از واتیکان | …

 

 

پرواز بوفالوها

unnamed-3 معرفی آثار بهرام روحانی
 

پرواز بوفالوها

چه روزِ مسخره ای می تواند باشد اگر از پشتِ ابرها ناگهان بیرون نزند و روی دست های آدم ها در کسالت بارترین پروازِ …

 

 

لکنت هیولا

unnamed-2-334x510 معرفی آثار بهرام روحانی
 

لکنت هیولا

نویسنده: , قیمت: ۱۵۰,۰۰۰, نشر: ایجاز

 

 

ژنوم آدم نامرئی

unnamed-1-348x510 معرفی آثار بهرام روحانی
 

ژنوم آدم نامرئی

نویسنده: , قیمت: ۱۲۰,۰۰۰, نشر: ایجاز

 

 

برشی از کتاب جعبه‌ی سیاه |  بهرام روحانی | نشر تنفس-پاریس

——————————————————-

هنوز آفتاب قد چشمان تو پایین نیافتاده

رادیو را روشن میکنم

و برای هزارمین بار میشنوم

که هواشناسی مثل هر روز

جهت باد را

از روی موهای تو تشخیص میدهد

..

—————————————————–

برشی از کتاب پرواز بوفالوها |  بهرام روحانی | نشر تنفس-پاریس

کسی نگریست

و قسمت مست کشف

دامن ما را هم گرفت

دامن زندگی آن کارگر بیچاره را هم گرفت

که بارها

هر بار

از یاد تو و

آسمانخراشهای شهر

می اُفتاد

..

————————————————————-

برشی از کتاب لُکنت هیولا |  بهرام روحانی | نشر ایجاز-تهران

پریدنِ کبوتر

شبیه مشکل من است

و نام ها که اولویتی ندارند

اینک جنسیت

ذهن غیرمنتظره ای ست

و خمیدگی شاخه ای در اولویت است

..

———————————————————————-

برشی از کتاب ژنوم آدم نامرئی |  بهرام روحانی | نشر ایجاز-تهران

من به شدت می خواستم چیزی یا کسی یا ماهیتی در کار باشد تا بتوانم از او کمک بخواهم، اما در واقع دستی واقعی و قطعی برای بیرون کشیدن من از آن گودال وجود نداشت. خودم را مثل قطره ای می دیدم در دریای به ظاهر آرام هستی. اینطور به نظرم می آمد که اگر مطابق افکارم در خصوص ماهیتِ دریا و قطره ها، اتفاقی که در من می افتد، مسیر جهان را تعیین می کند، پس انگار بخشی از جهان، در گودالِ خودش افتاده است.

..

____________________________________________

 

 

Please follow and like us:
cute_twitter معرفی آثار بهرام روحانی
icon_Visit_us_en_US معرفی آثار بهرام روحانی
fa_IR_Follow معرفی آثار بهرام روحانی
fa_IR_Tweet معرفی آثار بهرام روحانی
cute_telegram معرفی آثار بهرام روحانی
telegram_message معرفی آثار بهرام روحانی
telegram معرفی آثار بهرام روحانی
cute_linkedin معرفی آثار بهرام روحانی
icon_en_US معرفی آثار بهرام روحانی
en_US_share معرفی آثار بهرام روحانی
cute_whatsapp معرفی آثار بهرام روحانی
cute_instagram معرفی آثار بهرام روحانی
cute_soundcloud معرفی آثار بهرام روحانی
cute_fbmessenger معرفی آثار بهرام روحانی
cute_youtube معرفی آثار بهرام روحانی
icon_Visit_us_en_US معرفی آثار بهرام روحانی
cute_email معرفی آثار بهرام روحانی
cute_pinterest معرفی آثار بهرام روحانی
pinterest معرفی آثار بهرام روحانی
fa_IR_save معرفی آثار بهرام روحانی

Related posts

زندانی

شهرگان

آن‌قدر ننویس، من نمی‌خوانم

شهروند بی‌سی

با شکست “کودتای سیاسی” احتمال “دخالت نظامی” در ونزوئلا

اردشیر زارعی قنواتی

اظهار نظر