صفحه اول کاریکاتور گزيدهٔ خبر‌ها

مقبول دیروز _ امروز

اولین تصاویر ثبت شده و عکاسی شده از زنان، سوگلیان حرمسرای پادشاهی بودند. زمخت و نچسب از دید زیبا‌پسندان کلاسیک. سلیقه‌ی شاه در انظار جاری شد.‌ دیروزها، گویا، سوگلی  از چربی‌های انباشته در بَر و بازوی زن‌نماهایی قدعلم کرد که تا هنوز دست‌مایه‌ی طنز و لُغُز است. امروز گویی قالبِ غالب بر آن همان است که بود. در سلیقه‌ی بسیاری گنجیده و گنجانده شده و هی دارد ورم می‌کند و آماس. سلیقه‌ی شاهان قاجار تا پشت میز پزشکان زیبایی و تا فیها خالدونِ اذهانمان جاخوش کرده. بسیار حذر باید تا هضم شود این کال…
گویا نیمه‌زن_نیمه‌مردی که جوابگوی هم‌‌جنس‌خواهان و دگرجنس‌خواهان باشد…

 

20190321_161022-650x483 مقبول دیروز _ امروز
مقبول دیروز
20190321_161222-650x464 مقبول دیروز _ امروز
مقبول امروز

 

Please follow and like us:
cool_subscribe مقبول دیروز _ امروز
cool_twitter مقبول دیروز _ امروز
icon_Visit_us_en_US مقبول دیروز _ امروز
en_US_Follow مقبول دیروز _ امروز
en_US_Tweet مقبول دیروز _ امروز
cool_youtube مقبول دیروز _ امروز
icon_Visit_us_en_US مقبول دیروز _ امروز
cool_linkedin مقبول دیروز _ امروز
icon_en_US مقبول دیروز _ امروز
en_US_share مقبول دیروز _ امروز
cool_instagram مقبول دیروز _ امروز
cool_whatsapp مقبول دیروز _ امروز
cool_soundcloud مقبول دیروز _ امروز
cool_fbmessenger مقبول دیروز _ امروز
cool_telegram مقبول دیروز _ امروز
telegram_message مقبول دیروز _ امروز
telegram مقبول دیروز _ امروز

Related posts

بدون عدالت، صلحی وجود ندارد

عباس شکری

پیروزی “ضرورت صلح” و “مصلحت ثبات” در لبنان

اردشیر زارعی قنواتی

قحطی بزرگ ایران ۱۹۱۷-۱۹۱۹

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!