UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

نامه سرگشاده به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری

نامه سرگشاده به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری

نامه سرگشاده به سازمان ملل، اتحادیه اروپا، نهاد های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری:

نوید افکاری«سکوت ما، حمایت از اعدام یک به یک بی گناهان در ایران است»

نوید افکاریرژیم جمهوری اسلامی ایران برای طناب‌های دار و وحشت خود، به دنبال گردن بی گناهان است.

نوید افکاری اعدام شد و نسرین ستوده و ده ها زندانی در آستانۀ مرگ قرار دارند 

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران، نوید افکاری، جوان ۲۷ ساله و قهرمان کشتی کشور را در بدترین شرایط اعدام کرد.

نوید افکاری و دو برادرش به دلیلِ شرکت در تظاهراتی مسالمت آمیز علیۀ سیاست‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی و بی کفایتی این رژیم در تحقق خواست‌های عدالت جویانه و آزادی خواهانۀ شهروندان ایرانی دستگیرشدند.

جمهوری اسلامی برای تداوم و گسترش فضای وحشت و دور کردن افکار عمومی از بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که ایجاد کرده است، با اعمال شکنجه های جسمانی و روانی جانکاه، نوید افکاری و برادران وی را مجبور به اعتراف های ساختگی و غیر واقعی کرداعتراف گیری تحتِ شکنجه های وحشیانه و نمایش های تلویزیونی برای جرائمی که زندانی مرتکب نشده، از شیوه های غیر انسانی رژیم اسلامی ایران است که در ۴۱ سال گذشته به کار می گیرددستگاه قضائی جمهوری اسلامی با چنین روش های کثیفی، نوید افکاری را وادار به اعتراف ارتکاب قتل کرد و سپس همراه با صحنه سازی ها و تبلیغ های دروغین او را در دادگاهی فرمایشی و حکومتی به دو بار اعدام محکوم کرداین شیوه سرکوب، شکنجه و اعتراف گیری و صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی از راهکارهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی برای حفظ بقای حکومتی است که سیاهه ای از نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق بشری را در کارنامه و پرونده اش دارد.

نوید افکاری، برادران وی و خانواده اش اعلام کرده بودند که اعتراف های اعلام شده غیر واقعی می باشند و تحت فشار و برای رهائی از شکنجه های جسمانی و روانی وحشیانه شکنجه گران حکومتی، سخنان دیکته شده دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را تکرار کرده اند.

رژیم جمهوری اسلامی به هیچ کدام از تعهدات بین المللی خود، مانند کنوانسیون های حقوق بشری به ویژه به رعایت حقوق زندانیان و ممنوعیت شکنجه، پای بند نیست.

  • ما از رئیس سازمان ملل می خواهیم، به روحانی، رئیس جمهور انتصابی و گوش به فرمان خامنه ای، احترام به پیمان جهانی حقوق بشر را در نشست سالانه سازمان ملل گوشزد کند.

  • ما از همه انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و نمایندگان و مسئولان کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همه مسئولان اتحادیه اروپا می خواهیم برای آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند و ما را یاری دهند.

  • ما همچنین خواستار بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، از زندانیان و خانواده های آنان هستیم.

  • ما خواهان پایان دادن به حکم اعدام هر انسانی در هر شرایط زمانی و مکانی، در قوانین قضایی و قانون اساسی ایران هستیم.

کارزار نسرین ستوده در بلژیک

[email protected]

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: