ایران رويدادها گزيده‌ها

نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات

حضرات آیات عظام سیدعلی خامنه‌ای، وحید خراسانی و مکارم‌شیرازی در پاسخ‌های جداگانه‌ای به مقلدان در خصوص بستن کراوات نظر خود را اعلام کردند.

One_For_the_Suits-447x302 نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات

به گزارش‌ حوزه، متن سوالات و پاسخ‌های جداگانه مراجع عظام تقلید به شرح زیر است:

 آیت‌الله العظمی خامنه‌ای 

به‌طور کلی پوشیدن کروات و دیگر لباس‌هایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می‌شوند به‌طوری که پوشیدن آن‌ها منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربی شود جایز نیست.

آیت‌الله‌العظمی وحیدخراسانی 

اگر کروات شعار غیرمسلمین حساب شود جایز نیست و اگر شعار نباشد اشکال ندارد

آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی 

در مورد کراوات با توجه به اینکه در عرف کشور ما یک فرهنگ اجنبی محسوب می شود، احتیاط در ترک آن است.

[پیشرفت پرس]

Please follow and like us:
cute_twitter نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
icon_Visit_us_en_US نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
fa_IR_Follow نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
fa_IR_Tweet نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_telegram نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
telegram_message نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
telegram نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_linkedin نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
icon_en_US نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
en_US_share نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_whatsapp نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_instagram نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_soundcloud نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_fbmessenger نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_youtube نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
icon_Visit_us_en_US نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_email نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
cute_pinterest نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
pinterest نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات
fa_IR_save نظر سه تن از مراجع تقلید درباره کراوات

Related posts

درباره‌ی تخیل

صبا هدا

مراسم خاکسپاری و وداع با مهندس هوشنگ سیحون در لس‌آنجلس

شهرگان

سه شعر از هرمز شریفی

شهروند بی‌سی

اظهار نظر