ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی

وضعیت جسمی کسری نوری٬ همکار زندانی سایت مجذوبان نور و فعال حقوق دراویش وخیم گزارش شده است.

safe_image وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی

 کسری نوری طی یکماه اخیر از کمر درد شدید رنج می‌برد و بنا به تشیخص بهداری زندان عادل آباد به دیسک کمر و گرفتگی عصب سیاتیک دچار شده است؛ باید برای روند درمانی و همچنین عکس برداری از ناحیه کمر وی به بیمارستان منتقل شود.

گفتنی است این زندانی سیاسی عقیدتی در زندان به دیسک کمر دچار شده است و طی هفته گذشته این وضعیت تا جایی پیشرفت کرده است که وی قادر به راه رفتن نیست و این مسئله نگرانی خانواده وی را نیز در پی داشته است.

خانواده این درویش زندانی به مجذوبان نور گفته‌اند یکی از دلایل شدت کمر درد کسری نوری نسبت به قبل را کاهش فضای موجود بند عبرت این زندان با توجه به اضافه شدن ۱۶ زندانی به این بند را می‌دانند.

بنا بر این گزارش افزایش شمار زندانیان موجب بروز دوباره بیماری تنفسی کسری نوری نیز شده است که بار‌ها این بیماری باعث شد تا وی به بهداری زندان منتقل شود.

هفته گذشته نیز محبت نیوز گزارش داده بود وحید حکانی از نوکیشان مسیحی و زندانیان عقیدتی نیز به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی و نداشتن فعالیت به علت قرنطینه بودن در «بند عبرت» زندان عادل آباد به خونریزی معده دچار شد که منجر به انتقال وی به بیمارستان فقیهی و عمل جراحی شد که وی همکنون در حال سپری کردن مرخصی استعلاجی خود است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازمجذوبان نور؛در حال حاضر کسری نوری به همراه چهار درویش زندانی دیگر در بند زندانیان سیاسی – عقیدتی عادل آباد شیراز موسم به «بند عبرت» محبوس هستند. آقای نوری هم اکنون نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد و اردیبهشت سال جاری به چهار سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
[خبرنامه ملی]

Please follow and like us:
cool_twitter وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
icon_Visit_us_en_US وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
en_US_Follow وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
en_US_Tweet وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
cool_telegram وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
telegram_message وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
telegram وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
cool_linkedin وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
icon_en_US وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
en_US_share وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
cool_instagram وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
cool_fbmessenger وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی
cool_subscribe وضعیت وخیم کسری نوری در زندان و گرفتگی عصب سیاتیک وی

Related posts

فیلم‌های برتر سال ۲۰۱۴

امید حبیبی نیا

پشتیبانی ۱۹۰ تن از کنشگران مدنی و سیاسی از نامه به رئيس فيفا جهت لغو ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه‌ها

شهروند بی‌سی

 اشعاری از حافظ عظیمی

شهرگان

اظهار نظر

close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!