UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

پیام یونسکو برای روز جهانی ورزش: همبستگی و امید!!

پیام یونسکو برای روز جهانی ورزش: همبستگی و امید!!

کرونا جهان را به انسان و انسان را به جهان بیش از پیش شناساند

یونسکو به مناسبت روز جهانی ورزش و ابر بحران کرونا پیام هشدار‌دهنده و در عین حال امیدبخشی را صادر کرده است.

یونسکو در بخشی از پیام خود تاکید کرده است که بحران شدیدی را که امروز درحال تجربه کردن آن هستیم، امیدواریم که فرصتی برای پیشرفت بیشتر باشد‌. در این دوران ورزش ترویج دهنده همبستگی و امید است‌. ایجاد فرصت زندگی و پیشرفت برای انسان از درون تهدید، این است امید ما برای جهان پس از کرونا‌.

سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد (‌یونسکو‌) در فضایی که مرگ و زندگی به شکل خطرناکی رو درروی هم قرار گرفته‌اند، امید و پیشرفت را به انسان یادآور می‌شود‌. از آن مهمتر باید پرسشی بنیادین را به میان آورد و آن اینکه آیا جهان با این همه پیشرفت در عرصه‌های مختلف به جهانی بی دفاع تبدیل شده‌است‌؟ چرا پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و در عین حال ثروت‌مندترین آنها مثل آمریکا اینگونه آسیب پذیر نشان داده‌اند‌؟

کرونا با وحشت‌آفرینی‌اش درس‌های زیادی را به همراه خود به‌میان آورده است‌. این بیماری نظام‌های سیاسی را در رابطه با جامعه و انسان به چالش جدی کشیده است‌. جهانی شدن باید به سمت بهروزی و سعادت همگانی جهت داده شود تا امید به بهتر و انسانی و اخلاقی زیستن افزایش یابد‌. محرومیت‌ها و آسیب پذیری‌ها در سراسر کره زمین کاهش جدی یابند‌. صلح پایدار و همزیستی مسالمت آمیز مستقر شود‌. علم و واقع گرایی و نواندیشی و آرمان‌خواهی انسانی به جای جهل و خرافه و تبلیغات و خودخواهی و بهره کشی به عنوان ارزش‌های اصیل و فناناپذیر بشریت تعریف و تثبیت و تعمیق شود‌. آیا سرمایه داری جهانی و نظام‌های اقتدارگرا به این خواسته‌های معوق بشری تن خواهند داد و از حرص و ولع درتمرکز قدرت و جمع‌آوری ثروت به سود دمکراسی واقعی و امنیت و بهداشت و رفاه همگانی صرف‌نظر خواهند کرد؟

 به نظر می‌رسد که زمان خانه تکانی فکری و سیاسی و شیوه‌های نوین زمامداری فرارسیده است‌. انسان و جهان و محیط زیست را نمی‌توان در برابر انواع ویروس‌ها و بلایای طبیعی و تنش‌های دائمی سیاسی بی‌دفاع رها کرد‌. همبستگی و امید و تغییر نگرش و روش زمامداری اولین گام‌هایی است که جهان باید بردارد و بدان عمل کند و سپس گام در راه انسانی‌تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی آن هم به شکل برگشت ناپذیر بگذارد‌. یعنی تولید ثروت با نگرش به عدالت اجتماعی به سود سلامتی و رفاه و سعادت همگانی‌.

کرونا جهان را به انسان و انسان را به جهان بیش از پیش شناساند‌. این موقعیت و واقعیت همان دستاوردی است که از درون وحشت جهانی و از میان انبوه اجساد مردگان فراچنگ آمده است‌. دستاوردی از درون غم و اندوه و اضطراب جهانی که باید به فرصتی برای بازبینی روش‌ها و منش‌ها و بازسازی جهان و همه کشورها به سود آینده بشریت تبدیل شود‌.

مردم جهان با همبستگی و امید و تلاش دل‌سوزانه و متعهدانه دانشمندان ومدیران و پزشکان و پرستاران پرتلاش براین بیماری وحشت‌آفرین غلبه خواهند کرد‌. از آن مهم‌تر چگونه زیستن در جهان پس از کرونا است‌.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: