شعر

چند رباعی از  ایرج زبردست

Iraj-Zabardast-510x510 چند رباعی از  ایرج زبردست

۱

زرتشت بیا که با تو امید آید

شب نیز صدای پای خورشید آید

تاریخ اگر دوباره تکرار شود

کعبه به طواف تخت جمشید آید

 

۲

رودیم ولی همنفس مردابیم

سیلی خور این زمانه کج تابیم

تاریخ به زیر آب فریاد کشید

کوروش تو بپاخیز که ما در خوابیم

 

۳

ترسم که ز خیل حق کنارش بزنند

صد زخم به یازده تبارش بزنند

آن معجزه ای که انتظارش جاری ست

ترسم که بیاید و به دارش بزنند

 

۴

آیینه سیاه پوش عالم شده است

حیرانی تاریخ مجسّم شده است

وقت ست که اسلام گریبان بِدَرد

هر بولهبی رسول اکرم شده است

 

۵

کشتند چراغ عالم افروزی را

دادند به ما غم جگر سوزی را

صد بوسه به دست ابن ملجم می زد

می دید اگر علی چنین روزی را

 

۶

یارب من از این راه و قدم می‌ترسم

از این همه مسجد و حرم می‌ترسم

از بس که ریا در این جماعت دیدم

از راز و نیاز با تو هم می‌ترسم

 

۷

سر از تن دین جدا کند نیست عجب

فتوا دهد و خطا کند نیست عجب

اینسان که رای نفس بر تن دارد

با مرده اگر زنا کند نیست عجب

Please follow and like us:
cute_twitter چند رباعی از  ایرج زبردست
icon_Visit_us_en_US چند رباعی از  ایرج زبردست
fa_IR_Follow چند رباعی از  ایرج زبردست
fa_IR_Tweet چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_telegram چند رباعی از  ایرج زبردست
telegram_message چند رباعی از  ایرج زبردست
telegram چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_linkedin چند رباعی از  ایرج زبردست
icon_en_US چند رباعی از  ایرج زبردست
fa_IR_share چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_whatsapp چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_instagram چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_soundcloud چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_fbmessenger چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_youtube چند رباعی از  ایرج زبردست
icon_Visit_us_en_US چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_email چند رباعی از  ایرج زبردست
cute_pinterest چند رباعی از  ایرج زبردست
pinterest چند رباعی از  ایرج زبردست
fa_IR_save چند رباعی از  ایرج زبردست

Related posts

اشعاری از ماندانا زندیان

سپیده جدیری

دو شعر از دو شاعر معاصر ایران

شهرگان

چند شعر از مصطفی عزیزی

مصطفی عزیزی

اظهار نظر