تازه‌ها شعر گزيده‌ها

چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 

 

صورتت را که ورق می زند 

چشم

شهابش می گیرد

از مردم 

با چهارده رفته ای

 

***

 

من

گاهِ پرستواَم

مرز مرا می پوشد

از هنوز آمده ام

 

***

 

یا صاحب عطر

بوَز

که آینه از تو می آید

 

***

 

لای خواب ها بمان

لای لای گرگ

به چشمها ققنوس می خواند

 

***

 

تو در ضربان سنگ

با گلها می دوی

از غار

صدای عطر به مشام می رسد

 

***

 

در موازی می آیم 

ای مَد در بی نهایت

ابرها بر هاله ات نشسته اند

 

***

 

تو در ضربان سنگ

با گلها می دوی

از غار

صدای عطر به مشام می رسد

 

***

 

در چند برگیِ باد ایستاده است

پرنده 

در درخت حک می شود

 

Please follow and like us:
cute_twitter چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
icon_Visit_us_en_US چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
fa_IR_Follow چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
fa_IR_Tweet چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_telegram چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
telegram_message چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
telegram چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_linkedin چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
icon_en_US چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
en_US_share چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_whatsapp چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_instagram چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_soundcloud چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_fbmessenger چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_youtube چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
icon_Visit_us_en_US چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_email چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
cute_pinterest چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
pinterest چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 
fa_IR_save چند شعر کوتاه از ونوس جلالوندی 

Related posts

پاسداری از میراث حزب “عدالت و توسعه”   

اردشیر زارعی قنواتی

حمایت روحانی سرشناس محمدرضا زائری از ورود بانوان به ورزشگاه

شهرگان

ده شعر کوتاه از امیر منتظری

شهرگان

اظهار نظر