تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

گزارش بازار ملك در ونكوور

گزارش بازار ملك در ونكوور
تبلیغات
تقاضاى خريد ملك در سرتاسر ونكوور در ماه مارس روند افزايشى را نشان ميدهد.
گزارش ريل استيت بورد حاكى از فروش ٤٠٦٠ مورد در مارس ٢٠١٥ در سيستم MLS بوده است كه در مقايسه با فروش ٢٦٤١ مورد در مارس ٢٠١٤ ميزان ٥٣/٧٪ افزايش را نشان ميدهد و در عين حال ميزان فروش نسبت به فوريه ٢٠١٥ به ميزان ٣٠٦١ واحد ٣٢/٦٪ افزايش را نشان ميدهد.
در ضمن فروش ملك در مارس ٢٠١٥ ركورى معادل ٢٦/٨٪ بالاترين فروش در ١٠ سال گذشته است.
ما شاهد رقابت خريداران در بازار ملك و ارائه چندين پيشنهاد براى خريد يك ملك هستيم كه اين نيز باعث افزايش قيمت ملك ميگردد.
دارسى مك لويد مدير ريل استيت بورد اعلام نمود : خريداران در زمان كمترى ملك خود را ميفروشند به شرطى كه قيمت ملك را بر اساس واقعيت روز بازارليست نمايند.
ليستينگ شامل اپارتمان و خانه در مارس ٢٠١٥ تعداد ٥٩٦٨ مورد بوده كه نسبت به ٥٢٨١ مورد ليست شده در مارس ٢٠١٤ ميزان ١٣٪ افزايش را نشان ميدهد.
 ليستينگ هاى جديد در مارس ٢٠١٥ به ميزان ٤/٧٪ بالاتر از معدل ليستينگ هاى جديد در ١٠ سال گذشته است.
تعداد اكتيو ليستينگ در مارس ٢٠١٥ ميزان ١٢٣٧٦ مورد ميباشد كه ١٤/٥٪ روند كاهشى نسبت به مارس ٢٠١٤ و همچنين ٤٪  افزايش نسبت به فوريه ٢٠١٥را نشان ميدهد.
ايندكس مسكن HPI در ماه مارس در ونكوور بزرگ  افزايشى معادل ٧/٢٪ را نسبت به مارس ٢٠١٤ نشان ميدهد.
نسبت فروش به اكتيو ليستينگ در مارس ٢٠١٥ رقمى معادل ٣٢/٨٪ بوده است و اين رقم از جولاى ٢٠٠٧ بالاترين ركورد است. ( از هر ١٠٠ ملك ليست شده تعداد ٣٣ واحد به فروش رسيده )
تعداد فروش خانه ( هاوس) در مارس ٢٠١٥ معادل ١٧١١ مورد بوده كه افزايشى معادل ٥٣/٣٪ نسبت به مارس ٢٠١٤ در مقايسه با فروش خانه را نشان ميدهد و همچنين ٨٣/٤٪ افزايش نسبت به مارس ٢٠١٣ را نشان ميدهد.
تعداد فروش اپارتمان در مارس ٢٠١٥ معادل ١٦٢٧ واحد بوده است كه افزايشى معادل ٤٧/١٪ نسبت به مارس ٢٠١٤ و ٦٥/٧٪ نسبت به مارس ٢٠١٣ را نشان ميدهد.افزايش متوسط قيمت از مارس ٢٠١٤ معادل ٣/٣٪ بوده است.
تعداد فروش تاون هاوس در مارس ٢٠١٥ معادل ٧٢٢ مورد بوده كه افزايشى معادل ٧٢/٣٪ نسبت به مارس ٢٠١٤ و افزايشى معادل ٦٧/١٪ نسبت به مارس ٢٠١٣ را نشان ميدهد. افزايش بها در تاون هاوس نسبت به مارس ٢٠١٤ رقمى معادل ٤/٩٪ بوده است.
معاملات ملك موتور محركه اقتصاد بى سى ميباشد. در سال ٢٠١٤ مالكيت ٣٣١١٦ ملك به افراد حديد انتقال يافت . حجم اين معاملات معادل ٢٧/٣ ميليارد دلار ميباشد كه موجب ايجاد شغل براى ١٦٢٢٧ نفر گرديده است.
Website | + posts

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

پادکست شهرگان


آرشیو شهرگان