ایران رويدادها صفحه اول

یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است

shahdi-Pahlavi یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است

این زن خود را با نام ”شادی پهلوی” معرفی می‌کند

زنی که خود را ”شادی پهلوی” می نامد، اخیرا ادعا کرده که دختر محمد رضا پهلوی، شاه سابق ایران و گوگوش، خواننده پر آوازه ایرانی است که به شکلی پنهانی ازدواج کرده بودند.  سایت های مختلف از جمله جام‌جم، گزارش داده اند که در روزهای اخیر این زن با حضور در شبکه های اجتماعی، این ادعای خود را مطرح کرده و برای اثبات آن، اعلام آمادگی کرده است.
این شخص در یکی از مطالب خود در فیس‌بوک نوشته است دوست دارد روزی فرا برسد که با مسلسل گوگوش را در جمع هوادارانش بکشد. شادی پهلوی مدعی شده است: ”من به برادرم کامبیز قربانی هم بارها پیام دادم و گفتم برای آزمایش ‪DNA‬ به ترکیه بیاید تا داستان خود را ثابت کنم.”
گوگوش که اکنون در خارج از ایران به سر می برد، در دوره حکومت شاه سابق ایران، یکی از هنرمندان برجسته در این کشور به شمار می رفت و در برخی از مراسم دربار هم حاضر شده و اواز خوانی می کرد.
[العربیه.نت]

Please follow and like us:
cute_twitter یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
icon_Visit_us_en_US یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
fa_IR_Follow یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
fa_IR_Tweet یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_telegram یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
telegram_message یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
telegram یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_linkedin یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
icon_en_US یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
fa_IR_share یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_whatsapp یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_instagram یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_soundcloud یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_fbmessenger یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_youtube یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
icon_Visit_us_en_US یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_email یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
cute_pinterest یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
pinterest یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است
fa_IR_save یک زن ایرانی ادعا کرده که حاصل ازدواج پنهانی آخرین پادشاه ایران و گوگوش است

Related posts

یادداشتی بر اتول بیوگرافی بانوی ایرانی

کیان ثابتی

یک بنای بزرگ هخامنشی، از دوره کوروش کشف شد

شهرگان

عربستان نیز منابع و سرمایه های ما را به تاراج می برد

شهروند بی‌سی

اظهار نظر