In touch with Diverse Iranian Community

یک شعر از رامین

گریزمان، ناگزیر نبود

 خود گریختن را برگزیدیم

 تا به آنجا رفتیم که، به آنان که ناگزیر گریختند، رشک بردیم

 و در این میان، آنچه هر روز فاصله اش با ما دورتر

 ولی خاطراتش به ما    نزدیک تر شد

همان جایی  بود که از آن گریختیم

 زادگاه، وطن

===========

ونکوور – Feb/04/2014

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال