تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

مجموعه‌ی شعر “شعرهای پاریسی”، سروده‌ی رضا فرمند منتشر شد

مجموعه‌ی شعر “شعرهای پاریسی”، سروده‌ی رضا فرمند منتشر شد

 

مجموعه‌ی شعر “شعرهای پاریسی”، سروده‌ی رضا فرمند، توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شد.

شعرهای پاریسیبرداشتی شاعرانه از پاریس است؛ کوششیست برای نزدیک شدن و دریافت جان ویژهی این شهر کهشهر شهرهانامیده میشود. این شعرها به گونهای بزرگداشتِ پاریس هم است؛ شهری که همواره، پذیرای نوآوریها و شوریدگیهای هنری بوده است. شعرهای پاریسی در پنج سفر شعری به پاریس سروده شدهاند.
شعرهای پاریسی و پانوشتهای فراوان آن، خواننده را با محلههای پُرآوازهی پاریس، با برخی از بناهای سرشناس تاریخی، شخصیتهای برجستهی فرهنگی و هنری و همچنین با بخشهایی ازپاریس ادبیآشنا میکند.

 

پاره‌ای از شعر «مولن‌روژ» برگرفته از این کتاب:


«مولن روژ»

بچرخ مولن‌روژ، ناز پرهایت
و مرا هم هر جور که می‌خواهی بچرخان
با تارتنان ایمان، با گورکنان پُرسش،
با خداوندان نزیستن
با خداوندان شطح و طامات و لاطائلات
یک دور هم نمی‌خواهم بچرخم مولن‌روژ

***

 برای تهیه‌ی کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.forough-book.com/search?q=Farmand&filter=0&module=1

 

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها
تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights