ایران پیشنهاد سردبير جهان رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا

به دعوت شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» گروهی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی مقیم اروپا، روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۹۹۳ (۸ مه ۲۰۱۴) در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، اعدام های گسترده و حمله به بند زندانیان سیاسی در زندان اوین، در بروکسل پایتخت بلژیک و در برابر پارلمان اروپا گرد آمدند.

Maryam_06-815x544 گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا

ابتدا، هیئتی از نمایندگان نهادهای شرکت کننده در گردهمایی با خانم ایزابل دوران معاون پارلمان اروپا دیدار کرده و خواستار پیگیری مسئولان اروپایی در باره تمام موارد نقض حقوق بشر که در قطعنامه راهبردی روابط اروپا با ایران (مصوب پارلمان اروپا) به آنها اشاره شده است، از جمله صدور روادید برای گزارشکر ویژه حقوق بشر آقای احمد شهید، شدند.

سپس در گردهمایی در برابر پارلمان، «ایزابل دوران» معاون رییس پارلمان اروپا و «ونسان لورکن» حقوقدان و نماینده پارلمان، «ژان ماری روگ» نماینده فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر (به ریاست عبدالکریم لاهیجی)، نقی محمودی حقوقدان، وکیل و نماینده مرکز حامیان حقوق بشر (به ریاست شیرین عبادی)، منیره برادران، رضا علیجانی و تعدادی دیگر از شحصیت‌های ایرانی و نمایندگان نهادهای شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» در باره نبود آزادی، نقض حقوق بشر و سرکوب زندانیان سیاسی و خانواده های آنها در ایران سخن گفتند.

در پایان، قطعنامه گردهمایی به وسیله یکی از اعضای شورای هماهنگی شبکه همبستگی برای حقوق بشر خوانده شد.

در همین روز، به دعوت نهادهای شبکه همبستگی در آمریکا نیز تظاهرات مشابهی در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

۱۹ اردیبهشت ۱۹۹۳ – ۹ مه ۲۰۱۴

Please follow and like us:
cute_twitter گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
icon_Visit_us_en_US گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
fa_IR_Follow گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
fa_IR_Tweet گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_telegram گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
telegram_message گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
telegram گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_linkedin گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
icon_en_US گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
fa_IR_share گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_whatsapp گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_instagram گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_soundcloud گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_fbmessenger گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_youtube گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
icon_Visit_us_en_US گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_email گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
cute_pinterest گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
pinterest گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا
fa_IR_save گزارشی کوتاه از گردهمایی اعتراضی در برابر پارلمان اروپا

Related posts

رونمایی «زنان فرنگی در خانه‌های ایرانی» در ونکوور

سید مصطفی رضیئی

دو شعر از فرزانه قوامی

شهرگان

زمانی که خبرگزاری فارس طنز را با خبر اشتباه می گیرد

شهروند بی‌سی

اظهار نظر