پیشنهاد سردبير شعر

چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر

 

 زن چندم اش بودم

زن دست چندم اش بودم

هر بار که خم می شد رو به جلو

رو به عقب

مایل به معاشقه

پایین      پایین تر از تنه

 تنه می زد به زار زار گریسته بود جمع در خودش

که از پشت   خم شده بود رو به غفلت مادرش

آخ که می گفتم

آخ که می گفت

بند بند کبوترهایش پر پر می زدند از شانه هایش

یَش یَش  بگیرش بگیر در دستانت  ات  ام               

آخ که می گفت

مادرش قحبه ای می شد در شهر نو

 گوشواره های زن اش را تحفه ای در سینی

می گذاشت کنار سر من

و همه را با پسری که نزاییده بودم برایش

دار می زد دار دار در کوچه هایی که نام شان را قرض داده بودند به باکره ای از بلاد بلخ.

 

زن چندم اش بود

زن دست چندم اش بود

هر بار که تمام اش را بر می گرداند تمام روی تخت

ورق ورق اش می کرد

    بی بازگشت   بی تمبر   بی بهانه

پشت اش را که از پشت او بر می گرداند

زنگ می زد به زن اول اش

با دستمالی پاک می کرد جبین اش را    جای بوسه هایش را    چکه های درخشان بودار اش را

و غلت می زد از پیامی به پیامی

و جوراب های لنگه به لنگه اش را

                 بوی چسبناک عطر اش را        می برد راه به راه      برای دعوایی دیگر

پایین سنجاق پیراهن اش

 ته مانده ماتیک مرا         می سایید به یقه ی سفید گردن اش

به چاقی ران هایش

و هر بار که قسم اش می داد به جان تو به جان تو به جان تو

 که زنَمی   مال منی   عشق منی

 توی دل اش قحبه های زیادی     غلت می زدند در رحم خالی ام

به غلط

تخم های نکشیده اش را

تخم های کوچک شده اش را

می شکستند در ماهیتابه روز

قحبه های قشنگ.

Sheida Mohamadi

UCI, July 28, 2016

 

 

ساری پریده از سنگ

  

مادرت بی شمار وحشی بود

و در هر خانه سری داشت

پیراهن اش اما تنها بود

 تنها از دفتر شعر معشوقه اش

و شلوغ از گوشواره های طلای همسرش.

 

پایین همین پل

تن اش را

به سار سنگ می زدند

مردم اما

با سنگ هایی در مشت شان

به تماشای خون آمده بودند

تو را که از شکمش بیرون کشیدند

مرده بودی.

 

چند سال بعد

باد

 شعری گم شده را در شهر جابجا می کرد

زنی را که دوست می داشتم”

ابابیل هلاک کرده بودند.”

 

Resort Palos Verdes

03/03/2016

Please follow and like us:
cute_email چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_twitter چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
icon_Visit_us_en_US چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
fa_IR_Follow چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
fa_IR_Tweet چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_youtube چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
icon_Visit_us_en_US چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_linkedin چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
icon_en_US چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
en_US_share چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_instagram چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_whatsapp چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_soundcloud چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_fbmessenger چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
cute_telegram چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
telegram_message چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر
telegram چند شعر از شیدا محمدی همراه با ویدیوی شعرخوانی شاعر

Related posts

کمک به خریدار یا فروشند: حواشی برنامه بی‌سی در حمایت از خرید اولین خانه

سید مصطفی رضیئی

تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید

عبدالقادر بلوچ

وقتی نه به تحریم مساوی دفاع از ارکان دولت ایران نباشد

سید مصطفی رضیئی

اظهار نظر